Institut for Kultur og Læring

14. nordiske konference om SFL og socialsemiotik (NSFL 14)

 

Fjortende nordiske konference om
SFL og socialsemiotik
(NSFL 14)  

Aalborg den 19. – 20. november 2018

Vi glæder os til at byde jer velkommen til den fjortende nordiske konference om SFL og socialsemiotik, som finder sted på Aalborg Universitet i Danmark. Årets overordnede tema er SFL som anvendt teori og vi inviterer abstracts inden for forskning der anvender SFL – gerne i kombination med andre teoretiske felter – inden for men ikke begrænset til følgende emner og tilgange:

  • Systemisk funktionel lingvistik og grammatik som forskningsfelt
  • Læring og uddannelse
  • Oversættelse
  • Fagmand-lægmand kommunikation (funktionel litteracitet)
  • Genrestudier
  • Sociale medier
  • Narrativitet
  • Polyfoni
  • Multimodalitet
  • Korpusanalyse

Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til SFL-forskning i de nordiske lande, herunder at anlægge et anvendelsesorienteret perspektiv på SFL som socialsemiotik.


Hovedtalere

Vi har inviteret tre hovedtalere som alle har givet tilsagn og tilsammen vil anskue årets tema ud fra forskellige perspektiver. De tre hovedtalere er:

Hilde Hasselgård, Oslo Universitet, Norge
Ann-Malin Karlsson, Stockholm Universitet, Sverige
Aage Hill-Madsen, Aalborg Universitet, Danmark


Tidsplan

13. august 2018                    Sidste dato for indsendelse af abstract (Bemærk den ændrede frist for
                                              indsendelse af abstracts!)
31. august 2018                    Besked om godkendelse af abstract
1. oktober 2018                     Sidste dato for registrering med præsentation
1. november 2018                 Sidste dato for registrering uden præsentation


Hjerteligt velkommen til Aalborg!

Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet


Arrangørgruppen består af:

Anne Grethe Pedersen, Aage Hill-Madsen og Inger Lassen.


A mighty tree has fallen in the forest

Mandag den 15. april modtog vi den triste meddelelse af Michael Halliday ikke længere er blandt os. Det er et stort tab for SFL-kredsen, men hans tanker og dybe både lingvistiske og menneskelige indsigt vil efterlade sig spor i mange generationer fremover. På konferencen vil vi mindes Michael Halliday og det store arbejde han efterlader sig af betydning for os alle. Monika Bednarek har skrevet en nekrolog der kan læses på dette link

Kontakt


Konferencekoordinator Inger Lassen


Konferencesekretær Julie Skibsted Larsen

Mere om konferencen