Institut for Kultur og Læring

Indkaldelse af abstracts

Vi inviterer til at indsende abstracts (250-300 ord eksklusive maks. 5 referencer) med henblik på præsentation inden for emner, der relaterer til et eller flere af følgende temaer:

 • Systemisk funktionel lingvistik og grammatik som forskningsfelt
 • Læring og uddannelse
 • Oversættelse
 • Fagmand-lægmand kommunikation (funktionel litteracitet)
 • Genrestudier
 • Sociale medier
 • Narrativitet
 • Polyfoni
 • Multimodalitet
 • Korpusanalyse

Abstractet skal indeholde en beskrivelse af kontekst, formål, teoretisk og metodisk tilgang samt, om muligt, foreløbige resultater. Det skal fremgå hvordan projektet relaterer til SFL eller andre tilgange der anvendes.

Vi beder dig indsende dit abstract via EasyChair senest den 13. august 2018 (Bemærk den ændrede frist for indsendelse af abstracts!)

De indsendte abstracts vurderes af to bedømmere og du vil senest den 31. august modtage besked om, hvorvidt dit abstract er accepteret.

Konferencesprogene er norsk, svensk og dansk, men præsentationer på engelsk accepteres også.

Indsend dit abstract via EasyChair.
 

EASYCHAIR QUICK GUIDE

 1. Login to the conference submission page
  Existing users of EasyChair may login to EasyChair using their existing “user name” and “password” (e.g., if you have previously submitted an abstract for another conference using EasyChair).
  New users must sign up for an EasyChair account on the EasyChair website.
 2. When logged into EasyChair click on the ”New Submission” button in the top left corner.
 3. Please fill in the mandatory information under ”Authors” for all authors of the abstract (please have the following information ready before you start the submission: name, email address, institutional affiliation of all authors)
 4. Insert the title of your abstract/panel proposal
 5. Paste your abstract text into the online form (max. 500 words including references)
 6. Add ”Keywords” (minimum three keywords on separate lines).
 7. Click on the ”Submit” button
 8. (you can revise the abstract and author information etc. until the submission deadline).


Important notice

Please note that acceptance notifications will be sent via EasyChair. Unfortunately, emails from EasyChair are often caught in spam filters so please make sure that you check your spam filter and change your email settings so that EasyChair emails are never blocked.

Kontakt


Konferencekoordinator Inger Lassen


Konferencesekretær Julie Skibsted Larsen