Institut for Kultur og Læring

Nordisk terminologiworkshop 2018

Med udbredelsen af SFL og socialsemiotik i de nordiske lande er der stærkt brug for en liste med SFL-termer på de nordiske sprog. I 2005 blev der på den første Nordiske SFL-workshop udarbejdet en liste med oversættelser af de engelske SFL-termer til hhv. norsk, svensk og dansk. Den liste er på trods af diverse tilløb aldrig blevet færdig, og der er siden lavet diverse revideringer og udviklinger af SFL. På 13. NSFLW i 2017 i Göteborg genoptog vi arbejdet og nedsatte en gruppe som skal sørge for at arbejdet fortsætter. Derfor inviterer vi nu til den 3. nordiske terminologiworkshop på 14. NSFLW i Aalborg, den 19. november 2018, kl. 9-12.

For øjeblikket er terminologilisten primært tænkt for skribenter sådan at de anvender vedtagne termer på de respektive nordiske sprog. Læsere kan bruge listen til at finde betydningen af en term på et andet nordisk sprog, fx ved sammenholde med eget sprog, ved se hvilke engelske termer som ligger bag.

Listen indeholder termer inden for SFL, diskurssemantik, appraisal og en begyndende liste inden for Legitimation Code Theory.

Indtil konferencen vil gruppen arbejde videre med at udfylde listen med forslag til termer på hhv. norsk, svensk og dansk. Listen vil blive lagt på konferencens hjemmeside i løbet af oktober. 

På workshoppen arbejder vi videre med listen. Deltagerne kan

  • give feedback på oversættelser af de engelske termer til hhv. norsk, svensk og dansk
  • komme med forslag til resterende/manglende/nye termer
  • diskutere hvordan listen med tiden kan videreudvikles: hvad skal den bruges til?

Der foreligger to forslag:

  • Rundt omkring i SFL-litteraturen ligger der allerede forskellige bud på oversættelse af termer: Kunne listen også indeholde noter om det? Listen kunne dermed hjælpe på forståelsen af terminologien i tekster med andre oversættelser end de vedtagne. Den kunne også pege på teoretiske distinktioner og diskussioner som tidligere forskellige oversættelser til de skandinaviske sprog dækker over.
  • På terminologikonferencen i 2017 blev det foreslået at listen også kommer til at indeholde pædagogiske termer. Også her foreligger der allerede forskellige bud som måske kunne løfte forskelle i SFL-baserede pædagogikker frem?

Spørgsmål og kommentarer kan I skrive til Ruth rm@inquam.dk

Bedste hilsner og på gensyn på terminolgiworkshoppen, den 19. november 2019, kl. 9-12

Alexandra Holsting, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Aslaug Veum, Claire Acevedo, Eva Maagerø, Gunhild Kvåle, Jenny Folkeryd, Kajsa Thyberg, Kristine Kabel, Yvonne Hallesson og Ruth Mulvad

Kontakt


Konferencekoordinator Inger Lassen


Konferencesekretær Julie Skibsted Larsen