Institut for Kultur og Læring

Program

Mandag den 19/11-2018

8:30 Der vil være kaffe/te fra kl. 8:30
 
9:00-12:00

Terminologi-workshop

Ordstyrer: Ruth Mulvad

Lokale: Kroghstræde 3, lokale 3.117

12:00-13:00

Registrering og frokost

Kroghstræde 3, lokale 3.115

13:00-13:15

Åbning af konferencen v/ Inger Lassen, Aalborg Universitet

Kroghstræde 3, lokale 3.115

13:15-14:15

Plenumforelæsning v/ Aage Hill-Madsen, Aalborg Universitet

 Om anvendeligheden af systemisk-funktionelle kategorier i oversættelsesanalyse  

Ordstyrer: Inger Lassen

 

Tema: SFL og grammatik som forskningsfelt

14:15-14:45

Kajsa Thyberg, Göteborg Universitet

Ordstyrer: Anne Grethe Julius Pedersen

 At tolke relationella processer när förstadeltagaren är implicit.Om relationell betydelse i svenska konstruktioner med opersonligt predikat

14:45-15:15 Pause med kaffe/te og kage
 
15:15-15:45

Alexandra Holsting og Maj Schian Nielsen, Syddansk Universitet

 SFL’s beskrivelse af den irreale betydning og dens udtryk i engelsk, tysk og dansk 

15:45-16:15

Karin Helgesson og Per Holmberg, Göteborg Universitet

 ”Som person är du självgående, resultatinriktad och välstrukturerad”.En studie av jobbannonsens interpersonella grammatik (1995-2017)

16:15-16:45

Anna-Vera M. Sigsgaard og Susanne Karen Jacobsen, Københavns Professionshøjskole

 Sproglig stilladsering af den semantiske bølge – lærerstuderende støttes i at skrive deres kompetencemålsprøve gennem LCT og SFL

19:00

Konferencemiddag på restaurant La Locanda (adresse: C.W. Obels Plads 3, 9000 Aalborg)

Tirsdag den  20/11-2018

9:00-10:00

Plenumforelæsning v/ Hilde Hasselgård, Universitetet i Oslo

 Når det gjelder tema: Topikmarkører i norske og engelske akademiske tekster

Kroghstræde 3, lokale 3.115

Ordstyrer: Anne Grethe Julius Pedersen

10:00-10:30 Pause
 

Temaer

Læring, uddannelse og formidling

Multimodalitet (forskellige temaer)

 

Spor A
Kroghstræde 3, lokale 3.115

Ordstyrer: Aage Hill-Madsen

Spor B
Kroghstræde 3, lokale 3.117

Ordstyrer: Inger Lassen

10:30-11:00

Gunhild Kvåle, Universitetet i Agder

 ABC-apper for førskolebarn som semiotisk teknologi

Nina Nørgaard, Syddansk Universitet

 Fra sort til grøn…. med et pust af New Nordic. Et multimodalt blik på DONG Energys transformation til Ørsted
 
11:00-11:30

Marthe Burgess and Eirik Foss, Universitetet i Sørøst-norge

 Chasms of time and space – Multimodal representations of Anthropogenic Climate Change in educational videos
 

Julia Dakwar, Syddansk Universitet

 Anvendelsen af multimodal socialsemiotik til analyse af online og offline shopping

11:30-12:00

Ruth Mulvad, Professionshøjskolen UCC

 Sprogbaseret pædagogik – i idræt? Udvikling af SFL-baseret pædagogik og formidling

Anne Marit Foss, Universitetet i Agder

 Misjon og mediering. En undersøkelse av kristne trossamfunns selvpresentasjoner på nett
 
12:00-12:30

Frokostpause

Kroghstræde 3, kantineområdet

12:30-13:00

Generalforsamling (alle er velkomne)

Ordstyrer: Thomas Hestbæk Andersen, Syddansk Universitet

Kroghstræde 3, lokale 3.115

Temaer

Læring, interaktion og formidling

Ordstyrer: Anne Grethe Julius Pedersen

Multimodalitet (forskellige temaer)

Ordstyrer: Aage Hill-Madsen

  Spor A
Kroghstræde 3, lokale 3.115
 
Spor B
Kroghstræde 3, lokale 3.117
13:00-13:30

Ida Melander, Ôrebro Universitet

 Diskursiv förhandling om hälsa och sjukdom: en analys av onlinediskussioner om endometrios

Bettina Buch, Professionshøjskolen Absalon

 Multimodal tekstanalyse med SFL – et stærkt værktøj til erhvervsuddannelserne

13:30-14:00

Paulina Bala, Københavns Universitet

 ”Det ka jeg sgu da ik husk” – retssalsinteraktion, (u)troværdighed og hukommelse

Anette Hagen, Universitetet i Sørøst-Norge

 Rytme i litterære apper

14:00-14:30

Christina Fogtmann og Jacob Thøgersen, Københavns Universitet

 SFL som redskab i psykologiske vurderinger

 

14:30-14:45 Kaffepause med kage
 
14:45-15:45

Plenumforelæsning v/ Anna-Malin Karlsson, Uppsala Universitet

 SFL och socialsemiotik: allt vi behöver – eller?

Ordstyrer: Thomas Hestbæk Andersen

Kroghstræde 3, lokale 3.115 

15:45-16:00 Konferencen afsluttes

Kontakt


Konferencekoordinator Inger Lassen


Konferencesekretær Julie Skibsted Larsen