Institut for Kultur og Læring

Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2021

Dansk Filosofisk Selskab (DFS) afholder sit 22. årsmøde d. 5.-6. marts 2021

For første gang nogen sinde vil Dansk Filosofisk Selskab (DFS) afholde sit årsmøde på nettet.

Nyt er også, at deltagelse i årsmødet implicerer medlemskab af DFS. Deltagelse i årsmødet er til gengæld gratis for alle medlemmer, der er tilmeldt mødet. Om medlemskab af DFS, se videre her. 

Fra d. 18. februar 2021 er det ikke længere muligt at melde nye oplæg til årsmødet.

 

Årsmødet på nettet er det 22. i rækken og finder sted fredag-lørdag den 5.-6. marts 2021. Værter for årsmødet er Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (AAU), der vil stå for organisationen af de virtuelle rum. Nærmere information mhp. årsmødets virtuelle afvikling vil løbende blive opdateret herinde.

Temaet for årets møde er ANVENDT FILOSOFI.

Selvom det er omdiskuteret, om filosofien altid har været anvendelsesorienteret, kan vi med sikkerhed sige, at der er sket meget i forståelsen af filosofi som anvendelsesorienteret, siden Platon ville anvende sin spekulative idelære mhp. at konstruere den retfærdige bystat. Årsmødet lægger op til en pluralistisk diskussion af, hvad anvendt filosofi – i bredeste forstand – er for en størrelse: Hvilke former for anvendt filosofi eksisterer der, og på hvilke måder kan filosofien i anvendelse gavne såvel den filosofiske refleksion, det tværvidenskabelige samarbejde – og også samfundet i det hele taget? Der findes ikke én type anvendt filosofi, men mange forskellige typer – og årsmødet vil forsøge at invitere samtlige af disse skoler og traditioner til at deltage i en konstruktiv dialog.

 

Der vil være key note-lecture fra den velrenommerede, internationale hovedtaler, nemlig Jeff McMahan (Oxford University). Årets hovedtaler såvel som årsmødets sessioner vil have en tydeligt anvendelsesfilosofisk vinkling (fx anvendt etik, anvendt teknologifilosofi, anvendt psykoanalyse, etc.) – men der vil også være masser af tid og plads til mere traditionelle sessioner, som det sig hør og bør på Årsmødet.

 

Årsmødets key note-lectures og specielle sessioner vil danne udgangspunktet for et temanummer af Danish Yearbook of Philosophy, hvortil artikler udvælges efter peer-review. Deadline for artikler hertil bliver d. 1. januar 2022 (se call for papers på DFS hjemmeside her). 

***

På årsmødet vil vi desuden afholde en international paneldebat om klimaforandringer og filosofiens rolle i debat om klimaforandringer eller – lidt mere aktivistisk – i kampen for at afværge dem. Debatten tager udgangspunkt i tre oplæg fra filosoffer/idéhistorikere, der har valgt at engagere sig helhjertet i klimaarbejdet - og derefter åbnes en fælles diskussion i plenum. De tre paneldeltagere er er Stefan Gaarsmand Jacobsen (RUC), Esther Kjeldahl (Den Grønne Studenterbevægelse) og Martin Kowarsch (Mercator Institute on Global Commons and Climate Change, Berlin).

***

Årsmødet er som altid et bredt arrangement for medlemmer af Dansk Filosofisk Selskab som f.eks. fagfilosoffer fra danske og udenlandske universiteter og gymnasier, filosofistuderende og interesserede i øvrigt.

Som vanligt vil filosofiens hovedområder være repræsenterede blandt disse parallelsessioner, hvor de fleste følgelig vil kunne finde sig til rette. For at registere en præsentation, se her. Individuelle præsentationer har en tidsramme på 45 min. (inklusiv tid til diskussion).

 

OBS! Ved registrering af præsentation i parallelsession skal tovholder kontaktes med info om titel og abstract.

Der er desuden mulighed for at arrangere og tilmelde særlige parallelsessioner. Flere sessionstovholdere er i denne forbindelse blevet kontaktet, og mange har allerede takket ja til at deltage. Vi håber på størst mulig og bredest mulig deltagelse fra det danske filosofi-miljø.

***

Besøg Dansk Filosofisk selskab