Institut for Kultur og Læring

Indblik og udsyn


Årskonference i
Foreningen for Kønsforskning,

Torsdag-fredag d. 27.-28. april 2017

Tema: Indblik & Udsyn

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

 

Highlights fra konferencen

Keynote v/Kathy Davis, Vrije Universiteit, Amsterdam: Are We Still Rocking the Boat? Reflections on Gender Research as Critical Inquiry (mp3 - 66.093 KB)

Keynote v/James Messerschmidt, University of Southern Maine, Portland: Hidden in Plain Sight: On the Omnipresence of Hegemonic Masculinities (mp3 - 40.728 KB)


Invitation og åbent call for papers

FREIA Center for Kønsforskning samt CeMAS Center for Maskulinitetsforskning, begge ved Aalborg Universitet, slår dørene op og byder velkommen til Årskonference i Foreningen for Kønsforskning i 2017. Konferencen finder sted hvert år og afholdes på skift af de forskellige akademiske kønsforskningsmiljøer i Danmark, og i 2017 er det atter Aalborgs tur til at være vært. Temaet for Årskonferencen i 2017 er Indblik og Udsyn. Konferencen sigter på at give deltagerne et bedre indblik i den forskellighed kønsforskningen i Danmark repræsenterer på tværs af de mange forskellige akademiske kønsforskningsmiljøer i Danmark. Der er således mulighed for at få indblik i så forskellige temaer som f.eks. krig og konflikt, humanitarisme, omsorg, femistisk STS samt køn og steder. Men samtidig indeholder mange af workshops’ene også en mulighed for udsyn, fordi de ikke blot begrænser sig til en dansk kontekst men derimod beskæftiger sig med transnationale emner som f.eks. Nord/Syd-problematikker, diversitet i EU og migration og nationalisme.

Årskonferencen får desuden besøg af to udenlandske hovedtalere. Det drejer sig om hhv. Kathy Davis, Vrije Universiteit, Amsterdam, der vil holde keynote over temaet 'Are We Still Rocking the Boat? Reflections on Gender Research as Critical Inquiry' samt James Messerschmidt, University of Southern Maine, Portland, der vil holde keynote over temaet ‘Hidden in Plain Sight: On the Omnipresence of Hegemonic Masculinities'.

Vi indbyder alle, der er interesserede i at præsentere et paper/oplæg i forbindelse med konferencen til at sende et abstract senest 1. februar 2017. Abstracts bør være på max 200 ord og kan indsendes til via dette link. I forbindelse med abstractet bedes du notere hvilken workshop du ønsker at præsentere paperet i, oversigten over workshops finder du her på hhv. dansk og engelsk.

 

Kontakt


Konferencekoordinator Helene Pristed Nielsen


Konferencekoordinator: Claus D. Hansen


Konferencesekretær Marianne Ellersgaard

Mere om konferencen