Institut for Kultur og Læring

Program


Sted: Kroghstræde 3, Aalborg Øst

Onsdag den 26. april

9.00-16.00: PhD workshop on feminist methodology.


Torsdag d. 27. april

10.00-11.00 Registrering, kaffe og rundstykker
11.00-11.15 Velkomst
11.15-12.45

Keynote v/Kathy Davis, Vrije Universiteit, Amsterdam

Are We Still Rocking the Boat? Reflections on Gender Research as Critical Inquiry

13.00-14.00 Frokost
14.00-15.30 Workshops session A
15.30-16.00 Kaffepause
16.00-17.30 Workshops session B
17.45-18.30 Afrunding af dagen og uddeling af KRAKA-prisen
19.30 Konferencemiddag i Aalborg C


Fredag d. 28. april

9.30-11.00

Key-note v/James Messerschmidt, University of Southern Maine, Portland

Hidden in Plain Sight: On the Omnipresence of Hegemonic Masculinities

11.00-12.30 Workshops session C
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.00

Afsluttende paneldebat: ’ Sexismens grimme ansigter'

Chair: Lise Rolandsen Agustín

Paneldeltagere: Anette Borchorst, Aalborg Universitet; Ask Hesby Krogh, Institut for Menneskerettigheder; Signe Vahlun, Dansk Kvindesamfund.

Sexisme og seksuel chikane lever i alle sprækker og kroge af samfundet, og den kønskrænkende adfærd kommer til udtryk på mange forskellige måder, både online og offline. Men hvad skyldes den? Er den blevet værre, mere omfattende eller bare mere synlig i medierne i de seneste år? Og hvordan kommer vi den til livs? Panelet bringer de nyeste erfaringer og forskning i spil i en debat om status på problemet i Danmark, dets omfang, årsager og mulige løsninger, såvel på arbejdsmarkedet, de sociale medier og i den offentlige sfære i bred forstand.

15.00-15.15 Afslutning

 

Kontakt


Konferencekoordinator Helene Pristed Nielsen


Konferencekoordinator: Claus D. Hansen


Konferencesekretær Marianne Ellersgaard

Mere om konferencen