Institut for Kultur og Læring

Programme for workshops


 Detailprogram for workshops

 Detailed workshop programme


Please find an overview of the programme here (pdf). This version will also be handed out at the conference.


Some workshops are in Danish, some partially in Danish, but those fully in English are clearly marked below.


1) Krig, konflikt og køn

(Sessionsledere: Kathrine Bjerg Bennike, AAU & Sebastian Mohr, AU)


Torsdag d. 27. April kl 14.00-15.30

(Chair: Kathrine Bjerg Bennike) This workshop is in English 

Pauline Stoltz: Intersectionality and militarized masculinities – memorializing violent conflicts

Martin Ottovay Jørgensen: Historicising Prostitution, Sexual Exploitation, and International Military Interventions: Why It Matters

Sebastian Mohr: Fighting Sexuality: Danish Veteran’s Narratives of Intimacy 


Fredag d. 28. April kl 11.00-12.30

(Chair: Sebastian Mohr) This workshop is in English 

Kathrine Bjerg Bennike: From the Global to the Local: Danish Responses to UNSCR 1325

Beate Sløk-Andersen: The male subject and the Danish military

Maj Heiselberg: The Battlegrounds of Everyday Life: Gender, Identity and Parenting 


2) Omsorg: ind- og udblik

(Sessionsledere: Hanne Marlene Dahl, RUC & Marlene Spanger, AAU)


Torsdag d. 27. april kl. 16:00-17:30

(Chair: Marlene Spanger) 

Vivi Friis Søgaard: At regulere moderskab. Om anvendelsen af babysimulatorer som pædagogisk redskab

Drude Skov Lauridsen: Between blame and care – how mothers navigate obesity policies in prenatal care

Hanne Marlene Dahl: Et nyt landkort til et forandret landskab for ældreomsorg? 


3) Køn og Sted

(Sessionsledere: Helene Pristed Nielsen, AAU & Firouz Gaini, Færøernes Universitet)


Torsdag d. 27. April kl. 14.00-15.30

(Chair: Helene Pristed Nielsen) 

Firouz Gaini: The sea, the city, the man. Masculine places and non-places in the Faroe Islands

Runa Preeti Høgnesen: Marriage Migrants in The Faroe Islands

Helle Dalsgaard Pedersen: Youth out-migration from peripheral areas


Torsdag d. 27. april kl. 16:00-17:30

(Chair: Firouz Gaini) This workshop is in English 

Mia Bundgaard Rasmussen: Transgender employees and workplace exclusion

Charlotte Jensen: Psychological violence as a public secret

Helene Pristed Nielsen: No place for their children: Negotiating gender, generation, place and mobility in a Danish periphery


4) Gender, Technology and Health

(Sessionsleder: Stine Willum Adrian, AAU)


Fredag d. 28. April kl 11.00-12.30

(Chair: Nete Schwennesen) 

Stine Willum Adrian: What if? What then? What now? Diffracting broken hearts

Mathilde Cecchini: Child Health and Identity Formation


5) Ligestilling i et nord/syd perspektiv: udfordringer og uoverensstemmelser

(Sessionsleder: Signe Arnfred, RUC)

Torsdag d. 27. April kl 14.00-15.30

(Chair: Signe Arnfred) This workshop is in English 

Mette Toft Nielsen/Peter Hervik: Do young, Upper-Middle class Egyptian women, educated through some of the country’s most reputable universities understand their life through the same lens as Bedouin women in Sinai or illiterate bread-winners in Upper Egypt?

Signe Arnfred: Rethinking Gender Equality? The case of Mozambique

Maria Becker/Mar Sabé Dausá/Stefania Ziliani: “Why are the empowerment strategies used in the project ‘Suburban Agriculture and Cooperative Strengthening’ from Oxfam and the EU insufficient towards the realization of gender equality in rural Cuba?”


6) EU, KØN & DIVERSITET

(Sessionsleder: Lise Rolandsen Agustín, AAU & Christina Fiig, AU)


Torsdag d. 27. april kl. 14:00-15:30

(Chair: Lise Rolandsen Agustín) 

Line Gessø Hansen: European Women Lobby – EWL

Charlotte Amalie Hyldgaard: Revenge Porn

Christina Fiig: Ligestilling og køn efter Østudvidelsen af EU


Fredag d. 28. April kl 11.00-12.30

(Chair: Christina Fiig) This workshop is in English 

Vanja Carlsson: The European Social Fund and Gender Equality Policies

Anette Borchorst & Lise Rolandsen Agustín: Blind Men and Gendered Elephants: On the Potential of Feminist Institutionalism for European Studies

Malene Bethina Nicolajsen: ‘Empowerment of women’ & EU Gender Action Plans


7) REPRÆSENTATIONER I KUNST, FILM OG MEDIER

(Sessionsleder: Tess S. Skadegård Thorsen, AAU)


Fredag d. 28. April kl 11.00-12.30

(Chair: Tess S. Skadegård Thorsen) 

Katrine Arnfred: Fjerdebølgefeminisme og offentlig debat

Lærke Anbert: Blind spots and representations of ’Black Lives Matter’

Anna Stegger Gemzøe: Class & Gender in Danish post-war films about the German occupation of Denmark 1940-1945


8) MÆND OG MASKULINITETER – HVERDAGSLIV OG STORPOLITIK

(Sessionsledere: Pernille Faxe, KU og Claus D. Hansen, AAU)


Torsdag d. 27. april kl. 16:00-17:30

(Chair: Pernille Faxe) 

Claus D. Hansen: Exploring the relations between job insecurity, mental health and masculinity ideals

Ann-Dorte Christensen: War and Masculinities in civil society

Beate Sløk-Andersen: At udforske praktiseringen af maskuliniteter i uniform


Fredag d. 28. April kl 11.00-12.30

(Chair: Claus D. Hansen) 

Toke Lehman: Maskulinitet og ære

Anne Hovgaard Jørgensen: Etniske minoritetsfædre

Sune Qvotrup Jensen: Radikalisering som kønnede processer i spændingsfeltet mellem subkultur, religiøsitet og politisk identitetsdannelse


9) Åben Workshop

(Sessionsleder: Stine Thidemann Faber, AAU)


Torsdag d. 27. April kl 16.00-17.30

(Chair: Stine Thidemann Faber, AAU) 

Karin Kleisdorf Hougaard: Affects of enlightenment - the conceived identity politics of enlightenment

Astrid Elkjær Sørensen: Challenging the depiction of the Nordic dual-breadwinner model

Anna Klitgaard/Catarina Bettencourt: Kvindekøkkenet


10) Paneldebat: ”Danskhed” – feministiske reflektioner og kritik

(Sessionsleder: Sebastian Mohr, AU)

Torsdag d. 27. april kl. 16:00-17:30

(Chair: Sebastian Mohr) 

Paneldeltagere:  Annick Prieur, AAU; Camilla Møhring Reestorff, AU og Michael Nebeling Petersen, SDU

Den offentlige debat i Danmark kredser tit om hvad det vil sige at være dansk. I december 2016 fik Danmark en ”Danmarkskanon” som Kulturministeriet præsenterer som Danmarks ”befolkningens bud på det vi er rundet af.” Blandt de 10 værdier, som er tænkt til at værende særlige danske, figurer ligestilling. Men hvordan står det egentlig til med ligestilling i Danmark? Og er ligestilling en særlig dansk værdi? Samtidig har den politiske debat i Danmark været præget af en skarp nationalisme fra næsten samtlige partier. Både den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj synes at være enige om, at Danmark er noget ganske særligt som fx i Socialdemokratiets kampagne ”Den bedste danske opfindelse er Danmark.” Hvilke udfordringer står kønsforskningen over for, når en feministisk kamp om lige rettigheder bliver beslaglægget for en ekskluderende politisk agenda? Og hvordan hænger idéen om det nationale sammen med spørgsmål om køn, seksualitet, og etnicitet? Foreningen for Kønsforskning og Kvinder, Køn & Forsknings redaktion inviterer kønsforskere til at diskutere disse og andre spørgsmål på årskonferencen. Paneldebat er tænkt som et rum for feministisk refleksion og kritik af den offentlige debat om hvad det vil sige at være dansk. Tre gæster vil give deres bud på et feministisk syn på danskhedsdebatten og vil diskutere kønsforskningens rolle i den med publikummet. Der vil være forfriskninger til arrangementet.

Kontakt


Konferencekoordinator Helene Pristed Nielsen


Konferencekoordinator: Claus D. Hansen


Konferencesekretær Marianne Ellersgaard

Mere om konferencen