Institut for Kultur og Læring

Ledelses- og organisationspsykologien i det 21. århundrede

LOOP jubilæumskonference

Onsdag den 3. november 2021 kl. 09:00 - 17:30

Aalborg

Ledelses- og organisationspsykologien i det 21. århundrede

Link til program

Hvor skal ledelses- og organisationspsykologien bevæge sig hen for fortsat at være relevant og brugbar i fremtiden? Det er temaet for LOOP's 10 års jubilæumskonference. 

Vi lever i en tid hvor klimaforandringer, globalisering og digitalisering rejser en række store udfordringer, som er præget af flygtighed, usikkerhed, flertydighed og kompleksitet. De globale udfordringer har allerede vundet indpas med begreber om fx bæredygtighed, verdensmål og etisk brug af digitale teknologier. Den større globale forbundethed virker ind på enhver organisation, der er nødt til at forholde sig til og navigere i de globale udfordringer. Samtidig er nogle af de samme dynamikker trængt ind i organisationers ledelser og liv, hvor de ofte omtales med begreber som acceleration, kompleksitet, flygtighed og paradokser.

Traditionelle organiserings- og ledelsesformer som præstationsledelse og New Public Management fortsættes, selvom de ofte medfører fx stress, silodannelse og dalende motivation. Samtidig opstår nye organiserings- og ledelsesformer, der betoner fællesskaber, relationer, af-hierarkisering, deltagelse, inddragelse, anerkendelse og tillid. Begreber som distribueret ledelse, agil ledelse, samskabelse og borgerinddragelse vidner om de nye tendenser. De traditionelle ledelses- og organiseringsformer afløses ikke blot af nye former; i stedet føjes der nye lag oven på de traditionelle former. 

På LOOP's 10-års jubilæums konference har vi inviteret en række toneangivende forskere og praktikere til at reflektere over, hvordan ledelses- og organisationspsykologien kan bidrage til at udvikle svar på samtidens store udfordringer og problemstillinger.

Adresse

AaB Konference
Harald Jensens Vej 9
9000 Aalborg

pris

1.300 kr.

BEMÆRK VENLIGST

Der vil blive taget billeder og videoer ved konferencen. Når du tilmelder dig konferencen, accepterer du samtidig, at du kan komme med på situationsbilleder/videoer fra dagen (ikke nærbilleder). Billederne og/eller videoerne vil blive brugt ved den efterfølgende omtale af konferencen på hjemmesiden for Institut for Kultur og Læring, AAU, samt på instituttets sociale medier. Har du spørgsmål til vores brug af billeder/videoer - eller ønsker du at få fjernet et billede/video, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Dorte Larsen, dl@hum.aau.dk

Mere om konferencen

Arrangørgruppe


Line Revsbæk, lektor
E-mail: revsbaek@hum.aau.dk
 


Claus Elmholdt, lektor
E-mail: elmholdt@hum.aau.dk


Søren Frimann, lektor
E-mail: frimann@hum.aau.dk


Jeanette Arboe, konferencesekretær
E-mail: jma@hum.aau.dk
Tlf.:  9940 3062