Institut for Kultur og Læring

sponsorer

 

Det 29. Nordiske Historikermøde støttes af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Carlsbergfondet og Institut for Kultur og Globale Studier (AAU).

Det Frie Forskningsråd
Kultur og Kommunikation

 

***

Carlsbergfondet

***

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

* * *

Clara Lachmanns stiftelse

* * *

Letterstedska föreningen

* * *

Det Obelske Familiefond

* * *

Institut for Kultur og
Globale Studier 
Aalborg Universitet

#nhm2017

Kontakt


Generalsekretær og konferencekoordinator
Poul Duedahl


Konferencekoordinator Bo Poulsen


Konferencekoordinator Johan Heinsen


Konferencesekretær Marianne Høgsbro

Tilmelding og overnatning
Konferenceprogram
Publikationer
Presse