Institut for Kultur og Læring

Polarforskningskonference 2015 - Vidensbidrag til bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland

 

Polarforskningskonferencen 2015

Vidensbidrag til bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland

Aalborg Universitet
3. – 4. december 2015

I samarbejde med Polarsekretariatet og Forum for Arktisk Forskning (FAF) afholder Aalborg Universitet / CIRCLA den årlige Polarforskningskonference under temaet: Bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland. ’Bæredygtighed’ defineres bredt, som inkluderende økonomiske, kulturelle, politiske og sociale aspekter, foruden de miljømæssige.

Temaet er højaktuelt og vigtigt og lægger op til bidrag fra og samarbejde på tværs af alle discipliner indenfor Arktiskforskningen. Således håber vi på stor tilslutning fra forskere indenfor natur-, sundheds-, samfunds- og humanvidenskaberne, og vi vil forsøge at skabe rammerne for ægte tværfaglig udveksling og inspiration.

Samtidig lægger emnet i høj grad op til samarbejde mellem forskningsverdenen og det omgivende samfund. Konferencens mål er at være platform for dialog og videns-samarbejde mellem forskere og praktikere, som vil kunne nyde godt af hinandens erfaringer og viden i processen med at skabe innovation og bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland. Derfor vil Polarforskningskonferencen 2015 (PFK2015) både i planlægnings- og afviklingsfasen have høj deltagelse af aktører fra det grønlandske og danske erhvervsliv samt de politiske og offentlige systemer.

For at sikre relevans af indhold og form er konferencens Styregruppe løbende i dialog med en Referencegruppe med repræsentanter for en række organisationer, forsknings- og erhvervsmiljøer, som bistår med udviklingen af en spændende, synergi-fyldt og – forhåbentlig effektfuld begivenhed.


Format:

Polarforskningskonferencen (tidligere Polarforskerdagen) afvikles for første gang over to dage og giver derfor mulighed for et nyt og spændende format. Programmet vil således byde på keynote-præsentationer, paneldebatter og seminarer/workshops med mulighed for fortsat dialog mellem forskellige konstellationer af forskere, erhvervsfolk og politiske beslutningstagere.

Aalborg Universitet vil i år være vært for konferencen, som bliver afholdt og planlagt i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Innovation: Polarsekretariatet og Forum for Arktisk Forskning (FAF).  

                                                                                                           

Kontakt


Konferencekoordinator Robert Chr. Thomsen


Konferencesekretær Ulla Langballe

Mere om konferencen