Institut for Kultur og Læring

bidrag til sessions

 

Sessions

Tema 1:

Grønland i den globale markedsøkonomi: kompetencer og bæredygtighed

 1. Infrastruktur og bæredygtig erhvervsudvikling
  (Koord: Kåre Hendriksen, DTU, Ulrik Jørgensen og Birgitte Hoffmann, AAU)
   

  • Kåre Hendriksen, DTU: Betydningen af ø-drift og sektorisering for bæredygtige erhverv, herunder fiskeri

  • Minik Rosing, KU: Kangerslusuaq og bæredygtig turisme udvikling med udgangspunkt i stedet

  • Ulrik Jørgensen, AAU: Forankring af mine- og storskala-projekter i relation til økonomi og lokale forhold

  • Karin Buhmann, CBS: Offentlig styring og privat bæredygtighed af råstofsektoren
   

 2. Det gode arbejdsliv (Koord.: Frank Sejersen, KU) 

  • Frank Sejersen: Introduktion til problemstillingen ”Det gode arbejdsliv i Grønland” 

  • Pelle Tejsner & Anne Merrild: Olieboringer og lokale holdninger i Upernavik

  • Peder Roberts & Dag Avango: Minedrift og kulturarv 
   

 3. Bæredygtighedsdiskussioner i Grønlandsk politik
  (Koord.: Ulrik Pram Gad, KU og Lill Rastad Bjørst, AAU)
   

  • Lill Rastad Bjørst (AAU) og Ulrik Pram Gad (KU): velkomst til session 3

  • Ulrik Pram Gad (KU): Introduction til  “Politics of Sustainability in the Arctic” (POSUSA)

  • Marc Jacobsen (KU): Uformelle kompetencer og bæredygtighedsdiskussioner 

  • Rikke Becker Jacobsen (AAU): Hvad skal fiskeriet gøre for det grønlandske samfund? 

  • Naja Dyrendom Graugaard: Bæredygtighed og sælskindskontroverser 

  • Uffe Jacobsen (KU): bæredygtige statsinstitutioner?


Tema 2: Udviklingsperspektiver- og initiativer: bæredygtighed og rammer

 1. Tang som en marin-ressource i Arktis 
  (Koord.: Susse Wegeberg, AU) 
   

  •  Klaus Berg, Klaus Berg Consult: Tangudnyttelsesprojekt i Qaasuitsup Kommunia

  •  Kjersti Sjøtun, Bergens Universitet: Forskning, miljøundersøgelser og udvikling af høstprogram for tang og tare i Norge

  •  Ole Geertz-Hansen, Grønlands Naturinstitut : Forsøgsdyrkning af tang i Grønland

  •  Session-konklusioner fra ”Commercialisation of Science in Greenland”                                  

  •  Agnes Mols-Mortensen, Tari – Faroe Seaweed / Fiskaaling: Dyrkning af tang og udvikling af såline-produktionsmetoder på Færøerne

  •  Åsbjørn Karlsen, Eukaryo AS, Norge: CapMafi projektet 
   

 2. CSR i Grønland
  (Koord.: Pia C. Bang)

  • Pia C. Bang, CSR Greenland: Samfundsansvar i Grønland – hvorfor og hvordan? 

  • Lisbeth Due Schönemann-Paul, Royal Greenland: CSR-krav til leverandører – praktisk udfordringer

  • Jakob Strøm, Royal Arctic Line: Når verden ikke kigger

  • Pia C. Bang, CSR Greenland: CSR Greenland – hvem og hvad?

  • Jakob Strøm, Royal Arctic Line: Spørgsmål, diskussion og opsamling
   

 3. Jordbrug, agroøkologi i Sydgrønland
  (Koord.: Mogens Humlekrog Greve, AU)

  •  Post doc ved Maria Knadel. Inst. Agroøkologi, AU: NIR as an alternative to conventional soil analysis on Greenland soils

  •  Studerende Mateja Ogric Inst. for Geoscience og Inst. Agroøkologi, AU: Best practice for upscaling soil Carbon in South Greenland

   

  •  Post Doc Mohammad Naveed, University of Aberdeen: Microbiology of some Greenland soil 

  •  Associate professor Peter Stougaard, University of Copenhagen, Department of Plant and Environmental Sciences: Production of potato in Greenland, without pesticides but with beneficial antifungal bacteria

  •  Rene Larsen, Inst. Agroøkologi, AU: Experiences  of using drone images as a supplement to satellite images for detailed land use classification
   

Tema 3: Koordination og styrkelse af samarbejdet mellem forskningsmiljøerne og erhvervslivet

 1. Forskningsbaseret innovation som drivkraft for bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland (Cases: Maritime Arctic Platform og Arctic Cluster of Raw Materials)  
  (Koord.: Sune Nordentoft Lauritsen, DTU) 
   

  •  Sune Nordentoft Lauritsen, Polar DTU: "Forskningsbaseret innovation som drivkraft for erhvervsudvikling i Grønland - en SWOT analyse"

  •  Hanne Thomasen, Polar DTU: "Maritime Arctic Platform"

  •  Patrick Laraignou, DI: "Arctic Cluster of Raw Materials"

  •  Peter Stougaard: Coldzymes ApS, Grønlands første biotech-selskab. Fra nørdet enzymforskning til kommerciel (og formidlingsmæssig) spin-out
   

 2. Udvikling af logistisk samarbejde, ISAAFFIK-webportalen
  (Koord.: Morten Raasch, Københavns Universitet) 
   
 3. Arctic Winter Games 2016: National innovation, tværsektorielle partnerskaber og værdiskabelse (Koord.: Carina Ren, AAU)

  •  Carina Ren, Aalborg Universitet: Arctic Winter Games og den nationale omkalfatring – nye samarbejder, roller og ansvar under afprøvning

  •  Rasmus Kjærgaard Rasmussen, Roskilde Universitet: Muligheder og risici ved mega-events – Arctic Winter Games som kompetenceopbygning, partnerskabsmodel og nation branding

  •  Ulrich Ammundsen, tidligere kultur- og eventchef, Wonderful Copenhagen: Fra København til COPENHAGEN - hvordan strategi og samarbejde har gjort hovedstaden til international eventdestination

Kontakt


Konferencekoordinator Robert Chr. Thomsen


Konferencesekretær Ulla Langballe

Mere om konferencen