Institut for Kultur og Læring

styregruppe

 

Robert C. Thomsen, CIRCLA, Aalborg Universitet (formand)

Frej Sorento Dichmann, Polarsekretariatet, Styrelsen for Forskning og Innovation

Maria Mellander, Polarsekretariatet, Styrelsen for Forskning og Innovation

Ellen Arnskjold, Arctic Business Network

Anne Merrild Hansen, CIRCLA/Inst. for Planlægning, Aalborg Universitet

Lill Rastad Bjørst, CIRCLA, Aalborg Universitet

Ulla Langballe, Projektsekretariatet, CGS, Aalborg Universitet

Kontakt


Konferencekoordinator Robert Chr. Thomsen


Konferencesekretær Ulla Langballe

Mere om konferencen