Institut for Kultur og Læring

Den Gode Overgang

Om projektet 'Den gode overgang'

I forsknings- og udviklingsprojektet ”Den gode overgang” satte vi fokus på unge, der flytter hjemmefra. Vi fulgte på nært hold 36 unge og deres forældre i det første år, efter de unge var flyttet hjemmefra, og kortlagde efterfølgende, hvad der kendetegnede gode og dårlige overgange.

Sammen med en række uddannelser, foreninger mv. involverede vi udvalgte unge fra projektet til at designe og udvikle redskaber, der kan understøtte gode overgange. Projektet har således haft både en forskningsdel, der undersøgte unges overgange fra hjemme- til udeboende, og en udviklingsdel, der skulle understøtte gode overgange.

I tillæg blev der etableret en designdel, med et særligt fokus på teknologistøttede designs, der skulle understøtte de to øvrige dele og sikre, at projektet udmøntedes i redskaber og vidensformater, som var og er relevante og brugbare for de unge og deres forældre samt for uddannelser, foreninger osv., som danner ramme om ungdomslivet.

Projektet er lavet i et partnerskab mellem Center for Ungdomsforskning og Forskningscenter for Video ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

Projektet er realisereret vha. en donation på 3,8 mio. kr. fra Nordeafonden. Læs mere om projektet på Nordea-fondens hjemmeside.

Projektet har resultetet i:

 • Udgivelse af bogen "Når unge flytter hjemmefra - Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet" af Niels Ulrik Sørensen, Mette Lykke Nielsen, Rikke Ørngreen, Birgitte Sølbeck Henningsen, Peter Gundersen m.fl. Bogen er udgivet 2021 på Aalborg Universitetsforlag.
  Link til bogen på forlagets hjemmeside
   
 • Materialer, der kan bruges til workshops og undervisning om unges flytteprocesser og veje ind i voksenlivet.
  Du kan få gratis adgang til materialer fra projektet via Forlaget Praxis:

  Opret en bruger på https://online.praxis.dk/
  - Log ind
  - Indtast denne kode: 9K9EAA
   
 • En podcast med tre afsnit om unge, der flytter hjemmefralink til podcast
Mere om projektet

Kontakt


Lektor Niels Ulrik Sørensen

Tlf: 9940 3436
Email: nielsus@hum.aau.dk
A.C. Meyers Vænge 15, A, 23111
2450 København SV