Institut for Kultur og Læring

Samarbejde med forlaget Praxis

Samarbejde med forlaget Praxis

I et samarbejde med forlaget Praxis præsenterer vi en række materialer og data i form af bla. sms-dialoger, ungeportrætter og videoer, hvor unge taler til unge. Som en del af projektets formidling gøres disse data tilgængelige til brug for andre aktører, som beskæftiger sig med unges flytteprocesser og deres overgange til voksenlivet.


For at få gratis adgang til materialerne:

Materialerne og data tager afsæt i unges flytteerfaringer eller bidrager til at forstå flytteprocessen, og det er vores håb, at de kan bruges i samtaler med unge eller indgå i workshops eller undervisning med fokus på flytteprocessen.

Eventuelle relevante aktører, som kunne finde disse data brugbare:

FGU (AGU, PGU, EGU) - fag: PASE, Identitet & Medborgerskab, Samfundsfag m.fl.

 • Højskoler - fag: “Flytte hjemmefra”, Samfundsfag, Dansk/journalistik m.fl.
 • Studentervejledning
 • Kommunernes ungerådgivning
 • Frivillige organisationer for unge
 • Ungdomsskoler
 • Aftenskoler

Data og inspiration til brug i opgaver/projekter

Projektets data gøres også tilgængelige for studerende, som ønsker at skrive projekt/opgave om unges flytteprocesser. De tilgængelige data er:

 • Postkort med gode råd indsamlet på Folkemødet 2018
 • Sms-dialoger med unge om deres aktuelle flytteerfaringer indsamlet via sms over nogle mdr.
 • Ungeportrætter med seks personaer udarbejdet på baggrund af en tolkning af data og en kondensering af mønstre, der går på tværs af de enkelte unge.
 • Videoer lavet på flere workshops af unge til unge med forskellige perspektiver på flytteprocessen.
 • Anbefalinger og udfordringer, som er genereret på baggrund af al data i projektet.
 • Alle data er anonymiseret og præsenteres i overensstemmelse med reglerne om GDPR.

Derudover præsenteres:

 • Tre organisationscases
 • Podcast på 3 afsnit med fokus på unge, der flytter hjemmefra
 • Guide til en digital videofortælling workshop
Mere om den gode overgang