Institut for Kultur og Læring

Vision og mission

Fokus på unge, der flytter hjemmefra

Hvert år flytter ca. 90.000 danske unge mellem 15 og 29 år hjemmefra. Det betyder, at de ud over at skulle finde en bolig også skal have styr på økonomien og få skabt en ny struktur på hverdagen. For de fleste går det godt, men for en del unge kan det at flytte hjemmefra være en turbulent og krisepræget oplevelse. Særligt udsatte i den forbindelse er unge, der flytter hjemmefra, før de fylder 19.

I forskningsprojektet 'Den gode overgang' følger forskere fra Center for Ungdomsforskning og Forskningscenter for Video ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet derfor unge, der flytter hjemmefra, og deres forældre.

På nært hold følges 36 unge og deres forældre i det første år, efter de unge er flyttet hjemmefra. Forskerne vil kortlægge, hvad der kendetegner gode og dårlige overgange.

"Vi ved meget lidt om, hvordan de unge oplever det at flytte hjemmefra, og hvilke faktorer der har betydning for, hvordan de klarer denne overgang. Vores mål med forskningsprojektet er derfor at skabe ny viden, så vi som samfund kan støtte de unge til et voksenliv som udeboende. Som led i projektet vil vi derfor også involvere de unge i at designe og udvikle redskaber, der kan understøtte unge, som flytter hjemmefra," fortæller professor mso Rikke Ørngreen, der er leder af Forskningscenter for Video og tilknyttet det nye projekt.

Nutidens forældrerolle under lup

Derudover vil forskerne i forbindelse med ”Den gode overgang” også undersøge nutidens forældrerolle.

"Tidligere stod man på egne ben, når man flyttede hjemmefra, men i dag spiller mange forældre stadig en central rolle i de unges liv i lang tid efter, de er flyttet hjemmefra - det vi i dag omtaler som curling-forældre. Vi vil derfor også undersøge, hvordan de nye forældreroller påvirker de unges overgang til et voksenliv som udeboende, og hvilke udfordringer og dilemmaer forældrene oplever i den forbindelse", siger Niels Ulrik Sørensen, lektor og souschef ved Center for Ungdomsforskning, som leder det nye projekt.

Nordea-fonden, som støtter gode liv, har uddelt 3,8 mio. kr. til det nye projekt og glæder sig til at følge forskernes resultater det kommende år.

"At flytte hjemmefra er at lære at stå på egne ben. Vi ser frem til nye bud på løsninger og deling af viden om, hvordan vi kan styrke unges robusthed i denne vigtige livsovergang," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

De unge involveres

Sammen med en række uddannelser, foreninger mv. vil vi også involvere udvalgte unge fra projektet til at designe og udvikle redskaber, der kan understøtte gode overgange. Projektet vil således både have en forskningsdel, der skal undersøge unges overgange fra hjemme- til udeboende, og en udviklingsdel, der skal understøtte gode overgange.

I tillæg etableres en designdel, med et særligt fokus på teknologistøttede designs, der understøtter de to øvrige dele og sikrer, at projektet udmøntes i redskaber og vidensformater, som er relevante og brugbare for de unge og deres forældre samt for uddannelser, foreninger osv., som danner ramme om ungdomslivet.  

Mere om Den Gode Overgang

Kontakt


Lektor Niels Ulrik Sørensen

Tlf: 9940 3436
Email: nielsus@hum.aau.dk
A.C. Meyers Vænge 15, A, 23111
2450 København SV