Institut for Kultur og Læring

Innovation i Dansk Kystturisme (Innocoast)

Nyheder fra InnoCoast

Slides fra afslutningskonferencen
"InnoCoast - Nye veje til innovation"
er nu tilgængelige.

► Se mere på konferencens hjemmeside

Innovation i dansk kystturisme: om at samskabe konkurrencedygtige oplevelser

Hvad, hvorfor og hvordan?

  • InnoCoast er et anvendelsesorienteret forskningsprojekt som udføres i et tæt samarbejde med det danske turismeerhverv. Projektet vil bidrage til oplevelsesinnovation inden for natur-, kultur- og fødevareturisme.
     
  • InnoCoast søger at øge antallet af turister, øge netværk og samarbejde samt øge markedsindsigt og styrke produktudvikling.
     
  • InnoCoast har til formål at øge indtjeningen blandt små forretningsdrivende langs kysten. Flere turister uden for højsæsonen og en større diversitet af målgrupper er en væsentlig forudsætning herfor. Midlet er stærkere netværk og nye typer af oplevelsestilbud udviklet og afprøvet i samarbejde med erhvervet. Vi har brug for netop din virksomhed.
     

Mere om InnoCoast

Projektet er sponsoreret af