AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Mere om InnoCoast

Innovation i dansk kystturisme: om at samskabe konkurrencedygtige oplevelser

Over de seneste ti år har dansk kystturisme befundet sig i et konkurrencefyldt marked i rivende udvikling, og den internationale efterspørgsel efter kystferier i Danmark har været for nedadgående. Manglende innovation er én af forklaringerne på, at dansk kystturisme har tabt markedsandele. Dette bunder dels i en mangel på detaljeret viden om efterspørgselsmønstre. Dels i en erhvervsmæssig struktur karakteriseret ved geografisk spredte og løst forbundne lokale entreprenører, som kun i begrænset omfang får del i den markedsrelevante viden, som trods alt eksisterer. 

Hvordan finder vi intelligente måder at indsamle viden om forskellige typer af kystturister, og hvordan får vi delt denne viden og omsat den til innovative oplevelsestilbud, som appellerer til internationale markeder? Helhedsorienterede løsninger, som går på tværs af destinationer og sektorer, er blandt byggestenene i projektet InnoCoast. Disse vil bidrage til at reducere den skæve sæsonfordeling og dermed gøre kystturisme økonomisk bæredygtigt for lokale entreprenører. 

Projektet InnoCoast har således til formål at generere forskningsbaseret viden, som vil bidrage til lokale virksomheders oplevelsesinnovation inden for natur-, kultur- og fødevareturisme. Projektet har en flerstrenget tilgang til innovation og fokuserer således på, hvordan turistoplevelser skabes i samspil mellem turister, turismeaktører og offentlige myndigheder. 

InnoCoast har modtaget en økonomisk løftestang af Innovationsfonden, og projektet vil resultere i nye forretningsmodeller, netværk og forslag til oplevelsesdesign, som vil fremme udviklingen af natur-, kultur- og fødevareturisme. Herunder vil der komme forslag til, måder hvorpå lokale entreprenører kan udnytte deleøkonomien og digitale løsninger.

Projektet er sponsoreret af

 

Kontakt


Projektkoordinator lektor Anette Therkelsen

Telefon: 9940 9139
E-mail: at@cgs.aau.dk 


Projektsekretær Berit Hvidberg Christensen

Telefon: 9940 7361
E-mail: christensen@cgs.aau.dk