Institut for Kultur og Læring

nyhed

Presse: Lokale samarbejder er fremtiden for dansk kystturisme. Foto: Frits Ahlefeldt

Presse: Lokale samarbejder er fremtiden for dansk kystturisme

Turister efterspørger i stigende grad miljøer, hvor de kommer helt tæt på de lokale og oplever stemningen og historien på stedet. Hvordan kan den danske kyst- og naturturisme udvikles i denne retning uden at det koster på opbakningen fra de lokale borgere? Svaret er nye, bredere samarbejder, ifølge InnoCoast, et treårigt Grand Solutions-projekt med støtte fra Innovationsfonden.