AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Innovation i dansk kystturisme: om at samskabe konkurrencedygtige oplevelser

Dansk kystturisme befinder sig i et konkurrencefyldt marked i rivende udvikling, hvor turisterne bliver mere og mere kvalitetsbevidste og forskelligartede. Innovative tiltag baseret på detaljeret viden om efterspørgsmønstre og værdiskabende samarbejdsformer er et væsentligt middel til at nye markeder får øjnene op for dansk kystturisme og at etablerede markeder fastholdes.

InnoCoast har til formål at øge lokale aktørers viden om og kompetencer inden for innovation og derved styrke udviklingen i dansk kystturisme både i relation til oplevelsestilbud og organisatoriske former. For at opnå dette tager projektet udgangspunkt i begrebet innovationsøkologi, idet der fokuseres på, hvordan turistoplevelser skabes i samspillet mellem turister med forskellige interesser, udbydere fra forskellige sektorer og lovgivningen.

Der fokuseres på tre forskelige områder inden for dansk kystturisme, nemlig outdoor turisme og nationalparker, digitale oplevelser i kystbyer og på lokale museer og lokale fødevare- og madoplevelser. Både potentialet i at integrere disse områder for turisten med et bredt spektrum af interesser og at udvikle tilbud inden for hvert enkelt område for turisten med særlige interesser vil blive afsøgt. Projektet vil således identificere og teste oplevelsestilbud for såvel general interest som special interest segmenterne, hvilket gør produktinnovation centralt for projektet.

Outdoor turisme i Danmark er karakteriseret ved unikke naturbaserede resourcer og har således potentialet til at udnytte den stigende efterspørgsel efter aktiviteter i naturen. Men i modsætning til konkurrende europæiske destinationer har Danmark indtil videre ikke høstet nævneværdig gevinst af outdoor turismen. Nationalparkerne har også et stort potentiale i forhold til outdoor turismen, men lokale aktører mangler viden om, hvordan man udnytter innovationsmulighederne, som knytter sig hertil.

Kulturturisme er ligeledes blevet identificeret som et område med vækstpotentiale for dansk kystturisme. Imidlertid er kulturtilbuddene langs kysten karakteriseret ved mangel på synlighed, tilgængelighed og nytænkning. Kulturturisme i dag er karakteriseret ved en omfattende anvendelse af digitale, sociale og mobile medier, som gør det muligt for turister at tilgå online information, producere og dele indhold, købe serviceydelser på stedet. InnoCoast vil levere viden, som øger indsigten i digitiale teknologier og deres anvendelse på museer og i kystbymiljøer. Med andre ord hvordan man opnår detaljeret markedsviden og skaber innovative oplevelser via digitale teknologier.

Fødevareturisme er baseret både på de natur- og kulturbaserede resourcer, som et sted har at byde på og har vist sig at have et stort vækstpotentiale på konkurrende destinationer. Imidlertid viser studier ikke mindst af tyske turister, at de er kritiske overfor maden og servicekvaliteten på danske kystrestauranter. Målet er derfor at leverer viden og erfaring fra forskellige markeder, regioner og organisationer og på den basis styrke udviklingen i værdikæden inden for fødevareturisme.

InnoCoast har også fokus på organisatorisk innovation, og projektet stiller således skarpt på de kollaborative praksisser og strategier, som individuelle aktører og netværk inden for outdoor, kultur- og fødevareturisme benytter sig af. På den basis udvikles eksempelvis nye forretningsmodeller, som kan imødekomme markedspotentialer inden for special interest segmenter. Også lovgivningsmæssige udfordringer i forhold til outdoor, kultur- og fødevareturisme vil blive undersøgt, eftersom disse typer af turisme er afhængige af offentlige goder, som de ikke selv har kontrol over. Således vil InnoCoast give indsigt i, hvordan miljømæssige og kulturelle regler og lovgivning influerer på og stimulerer innovation i den enkelte organisation.

Alt i alt har InnoCoast til hensigt at øge væksten i organisationer, som arbejder inden for dansk kystturisme, ved at levere viden om: 

  • De nyeste markedsmekanismer og innovationsøkologier iden for outdoor turisme
  • Mulighederne i digitale teknologier for små kystmuseer og innovative designmuligheder i kystbyer
  • Markedstrends og innovationsmuligheder i værdikæden inden for fødevareturisme
  • Deleøkonomiens muligheder og effekter for individualle virksomheder, destinationer og lovgivende aktører
  • Lovgivningens indflydelse på innovation i dansk kystturisme

Succeskriteriet for InnoCoast er at etablere en tilgang til innovation i dansk kystturisme, som bygger på samskabelse mellem turister, udbydere og lovgivende instanser og på basis af et antal casestudier udvikle en række innovative oplevelsesdesigns og modeller for organisatorisk innovation. Direkte involvering af offentlige og private aktører vil sikre, at de oplevelsesdesigns og organisationsformer, som udvikles og testes i løbet er projektet, er relevante og brugbare og kan fungere som inspiration og best practice for en større kreds af aktører i dansk kystturisme.


Arbejdspakker

Arbejdspakker

Ledere

Deltagere

WP1 Natur & outdoor turisme Lene Feldthus Andersen (LFA), CRT Janne Liburd (JL), SDU; Anders Hedetoft (AH), CRT; Szilvia Gyimothy (SG), AAU; VisitDenmark; Dansk Kyst- og Naturturisme
WP2 Digitaliseret  & stedsdesignet kultur Ana Maria Munar (AMM), CBS Jørgen Ole Bærenholdt (JOB), RUC; Jane W. Meged (JWM), RUC; Can Seng Ooi (CSO), CBS; Mads Bødker (MB), CBS; VisitDenmark; Dansk Kyst- og Naturturisme
WP3 Fødevareturisme Jon Sundbo (JS), RUC Laura James (LJ), AAU; Anette Therkelsen (AT), AAU; Jesper Manniche (JM), CRT; Flemming Sørensen (FS), RUC; Jens Friis Jensen (JFJ), RUC; VisitDenmark; Dansk Kyst- og Naturturisme; Feriehusudlejernes Brancheforening
WP4 Kollaborativ økonomi

Szilvia Gyimothy (SG), AAU

Jie Zhang (JZ), CRT; Jane W. Meged (JWM), RUC; Lars Fuglsang (LF), RUC; VisitDenmark; Dansk Kyst- og Naturturisme; Feriehusudlejernes Brancheforening

WP5 Regulering & governance innovation

Anne-Mette Hjalager (AMH), SDU

Jørgen Ole Bærenholdt (JOB), RUC; Janne Liburd (JL), SDU; Bjarne Madsen (BM), CRT; Laura James (LJ), AAU; VisitDenmark; Dansk Kyst- og Naturturisme
WP6 Projektledelse & formidling Anette Therkelsen (AT), AAU, projektleder Lene Feldthus Andersen (LFA), CRT; Ana Maria Munar (AMM), CBS; Jon Sundbo (JS), RUC; Szilvia Gyimothy (SG), AAU; Anne-Mette Hjalager (AMH), SDU; administrative staff (AAU), VisitDenmark; Dansk Kyst- og Naturturisme; Feriehusudlejernes Brancheforening
Projektet er sponsoreret af

 

Kontakt


Projektkoordinator lektor Anette Therkelsen

Telefon: 9940 9139
E-mail: at@cgs.aau.dk 


Projektsekretær Berit Hvidberg Christensen

Telefon: 9940 7361
E-mail: christensen@cgs.aau.dk