Institut for Kultur og Læring

Samarbejde med forskere

Samarbejde med forskere ved Institut for Kultur og Læring, AAU


Institut for Kultur og Læring vil gerne fremme den eksternt sponserede forskning og vi modtager gerne henvendelser fra virksomheder, organisationer og andre forskningsinstitutioner om ideer til nye samarbejder. 

Netværk

Vi anser samarbejde og videnudveksling for at være afgørende for forskning på højt niveau. Derfor indgår instituttets forskere i en lang række forskningssamarbejder – herunder repræsentation i eksterne bestyrelser og udvalg – både regionalt, nationalt og internationalt. Derudover er flere af instituttets forskere involveret i samarbejder med private og offentlige organisationer og bidrager derigennem til videnudvikling regionalt og nationalt.

Samarbejder

► Se eksempler på samarbejder med forskere ved Institut for Kultur og Læring

Forskningsprojekter

► Se eksempler på igangværende forskningsprojekter 

Foredrag og forelæsninger 

► Se Institut for Kultur og Lærings arrangementskalender

 

Kontakt Institut for Kultur og Læring
for samarbejde med forskere

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384