Institut for Kultur og Læring

’Health Humanities’ - et netværk, der bygger bro mellem humaniora, samfundsvidenskab og den medicinske forskning

’Health Humanities’ - et netværk, der bygger bro mellem humaniora, samfundsvidenskab og den medicinske forskning

AAU-forskningsnetværket Health Humanities har netop afholdt en konference om humanistiske perspektiver på personlig medicin. Udviklingen inden for det medicinske område har gjort det muligt via genteknologi at afsløre, om en person er særligt disponeret for en særlig sygdom, fx brystkræft. Når man i dag kan afdække personers genmasse, giver det lægerne mulighed for at tilbyde en meget præcis og målrettet behandling, og den behandlingsform kalder man også ’præcisionsmedicin’.

Af Dorte Larsen, kommunikationsmedarbejder, Institut for Kultur og Læring

Fire oplægsholdere med stor viden om området ’præcisionsmedicin’ gav på konferencen 26. maj 2021 hver deres perspektiv på, hvordan personlig medicin vinder frem i sundhedssektoren, samt hvilke udfordringer, der er forbundet med de deraf ændrede forudsætninger for både diagnosticering og behandling på en lang række områder. Oplægsholderne var:

  • Anne Marie Gerdes, professor i Klinisk genetik ved Rigshospitalet, samt formand for Det Etiske Råd
  • Karin Christiansen, docent og forskningsleder ved Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknolog, VIA UC
  • Inge Søkilde Pedersen, professor i molekylær diagnostik ved Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, AAU
  • Mie Seest Dam, Adjunkt, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU

Hvor Anne-Marie Gerdes og Inge Søkilde med deres respektive naturvidenskabelige baggrunde kunne bidrage med et direkte indblik i den kliniske praksis og de mange etiske dilemmaer, der er forbundet med de nye teknologiske muligheder inden for præcisionsmedicin, så leverede Karin Christiansen og Mie Seest Dam en række humanistiske perspektiver på emnet.

Anita Naemi Holm, der er lektor i anvendt filosofi på Institut for Kultur og Læring, fortæller her om formålet med konferencen:

- Et væsentligt formål med konferencen var netop at få taget hul på en samtale og en brobygning mellem natur- og humanvidenskabelige tilgange til feltet, som ellers kan være præget af adskillelse - blandt andet fordi de faglige udtryksformer kan være meget forskellige. Ikke desto mindre er den fælles samtale om et overordnet set fælles emne af væsentlig betydning, hvis vi i fremtiden skal kunne håndtere de mange problemstillinger, som nye teknologiske muligheder inden for området giver os, slutter Anita Naemi Holm.


Om Health Humanities på AAU

Stine Willum Adrian er lektor i teknoantropologi ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Hun forsker i reproduktive teknologier i forbindelse med skabelsen af liv, og hvordan død af fostre og spædbørn finder sted og bliver håndteret. Stine er blandt initiativtagerne til Health Humanities, og fortæller her om, hvad netværket kan bidrage med til Aalborg Universitet:

- Netværket Health Humanities har eksisteret i to år som et netværk på Aalborg Universitet. Det har en bred SSH-profil og er repræsenteret af forskere, der arbejder inden for felter som teknoantropologi, medicinsk sociologi, pædagogik, arbejdslivsforskning, kønsforskning, diskriminationsforskning, anvendt filosofi og litteratur. Netværkets deltagere kommer fra både Det Humanistiske- og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet. Eksempler på temaer, der har været behandlet i netværket, er uddannelse af læger, reproduktive teknologier, rehabilitering, kommunikation mellem læge og patient, medicin og sygdomme i litteraturen.

- Vi synes at vores netværk er et godt eksempel på et samarbejde, der går på tværs af fagmiljøer på universitetet. Ved at blande vores faglige kompetencer får vi stor viden og respekt om hinandens fagligheder, og sammen kan vi bidrage til at udvikle og nuancere svære problemstillinger inden for sundhedsvæsnet, slutter Stine Willum Adrian.

KONTAKT

Lektor Anita Naemi Holm, Institut for Kultur og Læring, Tlf.: 9940 3407, E-mail: ari@hum.aau.dk

Stine Willum Adrian, Institut or Kultur og Læring, Tlf.: 2726 9307, E-mail: swa@hum.aau.dk

 

 

 

 

 

 

 

Alle nyheder

Se listen
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384