Institut for Kultur og Læring

20-ÅRS JUBILÆUMSEVENT: CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING HYLDER DET UPERFEKTE UNGDOMSLIV

20-ÅRS JUBILÆUMSEVENT: CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING HYLDER DET UPERFEKTE UNGDOMSLIV

Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet gør op med præstationskulturen og hylder det skæve, sammensatte og snørklede ungdomsliv ved sit 20-års jubilæumsarrangement den 2. oktober. Her vil være skarpe indlæg og debatter med bl.a. uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Flere og flere unge presses af skyhøje krav til, hvordan de skal være og deres liv skal leves. De senere år har præstationskulturen for alvor sat sit præg på ungdomslivet. Det perfekte er blevet det normale, og oplevelsen af utilstrækkelighed, stress og mistrivsel synes accelererende. Vi er ved at nå et mætningspunkt, og det er på høje tid at vende skuden.

NY DAGSORDEN FOR UNGDOMSLIVET

Sådan lyder det fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet. Her har forskerne besluttet at benytte centrets 20-års jubilæum som lejlighed til at sætte en helt ny dagsorden for ungdomslivet. De vil hylde uperfekte ungdomsliv, og det sker fredag den 2. oktober på AAU’s campus i København.

- Vi sætter spot på det ungdomsliv, som ikke bevæger sig på en lige linje mod et fast defineret mål. Vi vil hylde det skæve, sammensatte og snørklede ungdomsliv. Omvejene og fejltagelserne – måske oplevede og lærte man noget undervejs? Men vi vil også hylde det jævne og stabile ungdomsliv, det ’normale’, som ikke gør noget større væsen af sig. Et ungdomsliv, som vi ofte overser, fordi vi har for travlt med at hylde det, der er unikt og stikker ud på den helt rigtige måde. Det skal være slut nu, lyder det fra professor Noemi Katznelson, som er center- og forskningsleder ved CeFU.

Formålet med jubilæums-arrangementet er med andre ord at tage livstag med mistrivslen. Forskerne vil sammen med blandt andre uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen diskutere, hvordan man kan ændre perspektivet, så ambition ikke længere bliver lig perfektion.

- Når vi kigger ud over ungdomslivet, kan vi se, at det allerede ulmer derude. Vi kan se unge, der trækker sig fra perfektionsidealer og præstationskultur. Unge, der vil noget andet. Unge, der vil hinanden og verden, og som kæmper en brav kamp for at gøre en forskel, siger lektor og souschef Niels Ulrik Sørensen.

CeFU er i dag et af nordens førende og mest dagsordenssættende ungdomsforskningsmiljøer, og centret forskning er kendetegnet ved at være ungeinvolverende og praksisrelateret.

HUMANISTISK FORSKNING, DER FORANDRER

- Humaniora har en afgørende rolle at spille for verden, og det er CeFU et godt eksempel på. Her sætter forskere fokus på alle aspekter af ungdomslivet, og gør os klogere på, bl.a. hvilke udfordringer og barrierer de unge oplever i samfundet i dag, og hvordan vi skal forstå de udfordringer. Det betyder, at vi som samfund bedre kan skabe forandringer og understøtte de unge, forklarer dekan på Det Humanistiske Fakultet Henrik Halkier.

NY PODCASTSERIE FRA CEFU

I anledning af jubilæet lancerer CeFU desuden podcastserien '10 tendenser i ungdomslivet' den 2. oktober. Lektor og souschef  Niels Ulrik Sørensen er vært for serien. Med sig i studiet har han skiftende forskere fra CeFU, der inviterer spændende gæster ind for at diskutere aktuelle tendenser og brændende spørgsmål i ungdomslivet. Serien sætter spot på alt fra unges samfundsdeltagelse og nye digitale arbejdsmarkeder til udsathed og præstationskultur blandt unge i dagens Danmark.

'10 tendenser i ungdomslivet' er første sæson i podcasten 'UNGDOMSFORSKNING', som lanceres fredag den 2. oktober. Find podcasten her.

FAKTA:


OM ARRANGEMENTET

Arrangementet finder den 2. oktober kl. 14.00-16.00
Aalborg Universitet København, Institut for Kultur og Læring
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 
Arrangementet er gratis, men forbeholdt medlemmer af Center for Ungdomsforskning og særligt inviterede.

OM CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING (CEFU)

CeFU forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og levevilkår. CeFUs forskning undersøger problemstillinger på tværs af livsområder, uddannelser, lovgivninger, videnskabelige discipliner, ungdomsliv og meget mere. Bag CeFU står Foreningen Center for Ungdomsforskning - et stærkt interessefæl­lesskab omkring unge og forskningen i ungdomsliv.

CeFU er en del af Institut for Kultur og Læring på AAU i København.

Læs mere om centret på cefu.dk.

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384