Institut for Kultur og Læring

6 mio til forskningsprojekt der skal undersøge hvordan teknologier former døden tidligt i livet

6 mio til forskningsprojekt der skal undersøge hvordan teknologier former døden tidligt i livet

Stine Willum Adrian, der er lektor på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, har netop modtaget 6 mio kr. fra Danmarks Frie forskningsfond. Pengene er bevilliget til at undersøge hvordan teknologien er med til at forme døden, når den indfinder sig ved livets begyndelse.

Teknologiens betydning for håndtering af død af fostre og spædbørn

De teknologier der bliver anvendt under graviditeten, fødsler og på neonatalafdelinger har betydning for, hvordan død af fostre og spædbørn finder sted og bliver håndteret.
 
En teknologi som fosterdiagnostik, der siden 2004 er blevet tilbudt alle gravide kvinder i Danmark, har ændret hvilke fostre, der dør, mens kølevuggen – en vugge med kølelegeme – har skabt mulighed for, at familier kan tilbringe længere tid med deres afdøde spædbarn. Teknologierne er både knyttet til bestemte normer for hvornår et liv er værd at leve, og til normer for hvordan afsked og sorg kan og bør gøres. Ved hjælp af en kombination af etnografiske og juridiske metoder vil projektet belyse de teknologiske og juridiske praksisser, der i dag fører til senaborter og opstår i forbindelse med død af børn født med meget svære misdannelser.

Teknologiske valg og beslutninger

Samtidig vil projektet undersøge, hvordan mænd og kvinder, der har mistet et barn eller som har afsluttet en graviditet, lever med de teknologiske valg og beslutninger, der blev tage i forbindelse med at døden opstod og den døde krop blev håndteret.
Eftersom senaborter og spædbarnsdød i stigende grad medieres af teknologi, rejser projektet spørgsmålet: Hvordan er teknologi med til at forme døde, når den indfinder sig ved liverts begyndelse? Gennem formidling af projektets viden til praktikere og i medier, skal projektet bidrage til bedre omsorg for forældre, der har mistet et barn, og kvinder og mænd, der får foretaget en senabort.
 
Projektet udarbejdes i samarbejde med professor mso Janne Rothmar fra Københavns Universitet, som er tildelt 25% af bevillingen.

In english:

Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life
Today technology has become a part of the deaths of fetuses or infants and how
their dead bodies are managed until their disposal or burial. This project will focus
on how men and women ending a pregnancy or losing an infant live with how
technology remakes death. Combining ethnographic and legal methods, the cases
of late-term abortion and the deaths of infants suffering from severe malformations
will be our focus and we will ask: How does technology remake death and dying at
the beginning of life? To conceptualize how we understand technology as part of
remaking death, we take point of departure in agential realism (Barad, 2007),
Haraway's reconfiguration of technologies (1991), and conceptualizations of biopolitics
or necropolitics (Rose, 2007; Membe, 2008; Lemke, 2011). The project
aims to set a new research agenda of technologies associated with death and dying
that can enable better care for those losing an infant or those who have terminated
a pregnancy.

YDERLIGERE INFORMATION

Lektor Stine Willum Adrian, mail: swa@learning.aau.dk mobil: 27269307
Link til Stine Willum Adrians AAU- forskningsprofil.

 
 

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384