Institut for Kultur og Læring

bogen Det grænseløse tv-drama

AAU-PROFESSOR UDGIVER BOG OM DANSK TV-DRAMAS GULDALDER

Professor emerita Gunhild Agger fra Aalborg Universitet (AAU) har skrevet historien om dansk tv-dramas guldalder fra 1995 til 2016. Hun sætter dansk tv-drama ind en historisk sammenhæng – og i forhold til public service og den transnationale udvikling på DR og TV 2 i perioden.

Fra 1995 til 2016 lancerede DR og TV 2 række efter række af tv-dramaer, der i hidtil ukendt omfang optog publikum. Dansk tv-drama formåede at indfange og forhandle centrale tendenser i samfundsudviklingen og omsætte dem i aktuelle dilemmaer, understøttet af slagkraftig æstetik.

I den periode slog dansk tv-drama igennem internationalt i et omfang, ingen havde drømt om. Resultatet blev øget transnationalitet i produktionsform og sigte. Gunhild Agger er professor emerita i dansk mediehistorie ved AAU, og hun beskriver i Det grænseløse tv-drama, hvorfor og hvordan det kunne lade sig gøre.

TV-DRAMAER SET I HISTORISK SAMMENHÆNG

Det grænseløse tv-drama omhandler alle de genrer, der blev opdyrket i perioden 1995-2016. Krimi, politisk drama, familiedrama, humoristiske genrer, familiejulekalendere og historisk drama bliver sat ind i en historisk sammenhæng. Foruden de enkelte genrers historie inddrager jeg spørgsmålet om public service og den transnationale udvikling på DR og TV 2, fortæller Gunhild Agger.

Epoken blev ifølge Gunhild Agger en guldalder for dansk tv-drama, fordi branchen formåede at udnytte momentum. Det stod højt på dagsordenen både nationalt og internationalt og leverede et præcist og veltilrettelagt indspark til alle de ændringer, der foregik i Danmark og i verden i tiden efter angrebet på World Trade Center.

BETYDNINGEN AF DANSKPRODUCERET INDHOLD

Selvom om epoken er på retur i medfør af streamingens indtog mener Gunhild Agger alligevel, at bogen har et aktuelt perspektiv.

- En historisk fremstilling altid stiller nutiden i relief. Det grænseløse tv-drama handler om dansk tv-dramas værdi og funktion i en transnational tid – hvilket kan være nyttig viden, også fremover. Det viser, hvor betydningsfuldt det er, at der produceres dansk indhold. Desuden er der på tværs af produktionsselskab, platform og distribution nogle elementer i dramaturgi og stil, der virker i godt tv-drama, og det handler bogen også om, siger hun.

FAKTA: OM FORFATTEREN

Gunhild Agger er dr.phil., professor emerita i dansk mediehistorie ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. I 2005 skrev hun disputats om dansk tv-drama og har siden fulgt udviklingen tæt. Et kombineret nationalt og transnationalt perspektiv går igen i hendes forskning om genrer og udviklingstendenser.

Det grænseløse tv-drama – Danskhed og transnationalitet udkommer den 30. oktober 2020 på forlaget Samfundslitteratur.

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384