Institut for Kultur og Læring

Foto af den europæiske uddannelsespris

AAU's Masteruddannelse i it modtager europæisk uddannelsespris

Masteruddannelsen i it har netop modtaget en fornem europæisk uddannelsespris, ’Best Practices in Education Award’. Prisen gives til et fremragende europæisk uddannelsesinitiativ, som styrker kvalitet og attraktionsværdi af it-uddannelse og -undervisning. Master i it giver højtuddannede medarbejdere mulighed for at styrke deres kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it.

Tekst: Dorte Larsen, kommunikationsmedarbejder

Den europæiske pris "Best Practices in Education Award" uddeles en gang om året af Informatics Europe. Repræsentanter for Master i it-uddannelsen og samarbejdsorganisationen It-vest fik 27. oktober overrakt den fornemme pris.

Professor Rikke Ørngreen, AAU, der koordinerer Master i it, organisationslinjen på AAU udtaler:

- Den europæiske uddannelsespris ser vi som en flot anerkendelse af vores it-eftervidereuddannelse. Vi fik prisen, bl.a. med begrundelse i uddannelsens kvalitet, og i at undervisningen hviler på den nyeste forskning og viden på området. Master i it giver medarbejdere mulighed for at styrke egne kompetencer, og vores deltagere og de virksomheder, de arbejder i, oplever, at de får et bedre fundament for valg af og brug af processer og værktøjer, siger Rikke Ørngreen og fortsætter.

- På AAU har vi alle tre linjer, men uddannelsen er netop unik ved at være et samarbejde i it-vest regi, mellem Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet. Med de tre linjer og de fagpakker vi har, er vi relevante for en bred gruppe af medarbejdere og ledere, der arbejder med it. Vores tilbud henvender sig til personer med en bachelor- eller kandidatuddannelse, som måske mangler de it-teoretiske modeller at hænge handlingerne op på og reflektere aktivt med i praksis, mens situationen udfolder sig. AAUs projektorienterede model, betyder at de studerende kan høste resultater af deres studier mens de er i gang, slutter Rikke Ørngreen.

MASTER I IT PÅ AALBORG UNIVERSITET

Aalborg Universitet har siden 2005 arbejdet sammen med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet om Master i it-uddannelsen. It-vest har stået for koordinationen af samarbejdet samt markedsføring. 

- Vi er utrolig glade og stolte over at have fået denne europæiske pris. Den er et tydeligt signal om, at vi har fundet en fleksibel efteruddannelsesmodel, der virker, fortæller Bettina Lundgaard Hansen, der er udviklingschef hos It-vest. 

Stor fleksibilitet i uddannelsen

Den studerende kan sammenstykke deres masteruddannelse af fag fra alle tre universiteter, hvilket giver et stort udvalg af fag at vælge imellem. Den studerende bestemmer selv omfanget af studierne, dvs. om de vil følge et fag, flere fag eller tage en hel masteruddannelse.

Uddannelsen går ikke kun på tværs af universiteterne, men går også på tværs af fagmiljørene på det enkelte universitet. På Aalborg Universitet er der flere studienævn involveret fra hhv. Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Det Humanistiske Fakultet. På AAU udbydes fagpakker og masterprojekt på uddannelsens tre linjer:

  • Interaktionsdesign og Multimedier
  • Organisation
  • Softwarekonstruktion

KONTAKT master i it på aalborg universitet

Linjen i Organisation

Rikke Ørngreen, professor og viceinstitutleder
Institut for Kultur og Læring
E-mail: rior@hum.aau.dk

Linjen i Softwarekonstruktion

Kurt Nørmark, lektor
Institut for Datalogi
E-mail: normark@cs.aau.dk

Linjen i Interaktionsdesign og Multimedier

Jens F. Jensen, professor
Institut for Kommunikation og Psykologi
E-mail: jensf@hum.aau.dk

 

 

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384