Institut for Kultur og Læring

Akademisk kvarter med impact: VIDEOESSAYS GIVER NU BFI-POINT

Fagligt udvalg for BFI har på foranledning af tidsskriftet 'Akademisk kvarter' nu godkendt videoessays som forskningspublikation. Dette er en bemærkelsesværdig forskningspolitisk impact fra det AAU-baserede tidsskrift, som selv ønsker at publicere videoessays.

Af Kim Toft Hansen, Søren Frimann og Jørgen Riber Christensen, Ansvarshavende redaktører af Akademisk kvarter

Fagligt udvalg for BFI har på foranledning af tidsskriftet Akademisk kvarter nu godkendt videoessays som forskningspublikation. Dette er en bemærkelsesværdig forskningspolitisk impact fra det AAU-baserede tidsskrift, som selv ønsker at publicere videoessays.

Indledningsvist blev forslaget afvist med henvisning til, at udgivelsesformen ikke har en almen udbredelse i Danmark. Imidlertid har redaktionens argument været, at netop den manglende BFI-anerkendelse af formen var en vigtig årsag til netop dette. Redaktionen indsamlede solid evidens for formens udbredelse uden for Danmark (især i en britisk-amerikansk kontekst), men understregede også, at der er både danske og nordiske fortilfælde for at udgive forskning som videoessays. Denne evidens var udslagsgivende for den endelige godkendelse af publikationsformen som BFI-autoriseret.

Efterårsnummeret 2020 af Akademisk kvarter er et samarbejde mellem tidskriftet og Horizon 2020-projektet DETECt (Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives). Temarammen om tidsskriftet vil være europæiske krimitraditioner. Dette nummer vil være det første nummer af Akademisk kvarter, der åbner for indsendelse af videoessays som publikationsform. Tidsskriftet planlægger også et fremtidigt temanummer, som skal handle om videoessays som genre, publikationsform og pædagogisk redskab.

Faglig udvalg har nedsat følgende retningslinjer for udgivelse af BFI-godkendte videoessays:

”Et videoessay kan udløse BFI-point, såfremt det publiceres i en publiceringskanal, der har etableret retningslinjer for akademisk fagfællebedømmelse. Videoessayet skal i øvrigt leve op til de eksisterende krav til forskningspublikationer:

  1. Præsentere ny viden.
  2. Være produktet af en forskningsindsats, der lever op til feltets krav om faglig kvalitet og bidrager til udviklingen af forskningsfeltet.
  3. Være bedømt af mindst én fagfælle, der tager stilling til publikationens kvalitet og forskningsmæssige bidrag, og som opfylder BFI’s krav til fagfællebedømmere.”

Denne publikationsform kan på sigt få stor betydning for forholdet mellem forskning og faglig formidling uden for danske universiteters rammer.

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384