Institut for Kultur og Læring

Besøg på AAU af professor Helen Timperley fra New Zealand

Besøg på AAU af professor Helen Timperley fra New Zealand

I uge 23 besøgte professor Helen Timperley fra Auckland University, New Zealand, Aalborg Universitet. Helen Timperley er en af de internationalt mest betydningsfulde forskere inden for skoleudvikling og pædagogisk udvikling.

Professor Helen Timperley var frontfigur i forbindelse med to arrangementer på Aalborg Universitet. Først gjaldt det et internt forskerseminar på AAU i Aalborg og dernæst en heldags workshop i København. Forskerne bag Master i Pædagogisk Ledelse stod som arrangør for begge arrangementer med Timperley.

forskerseminar i Aalborg

Det videnskabelige personale og ph.d.-studerende på institut for Læring og Filosofi samt andre fra AAU med interesse for udvikling af skole, skoleledelse og pædagogisk praksis var inviteret til at deltage i et internt forskerseminar i Aalborg.
 

workshopi københavn

Den følgende dag blev der på Campus København afholdt en inspirerende workshop for 90 skoleledere og pædagogisk ledere fra hele uddannelsessystemet.

- ”Helen Timperleys praksisnærhed som forsker er en fornøjelse at opleve”.

- ”Hun ramte lige ind i essensen af den pædagogiske ledelsespraksis”.

Sådan sagde to af deltagerne i workshoppen i København.

Helen Timperley udfoldede, hvilken slags pædagogisk ledelse, det kræver, at udvikle undervisning ved hjælp af The Inquiry Cycle – en cyklisk model for udvikling af pædagogisk praksis, der starter i en undersøgelse af, hvad eleverne har brug for til at lære bedre, og hvad lærerne derfor har af behov for udvikle for at matche elevernes læringsbehov.

Der ligger omfattende forskning bag modellen, og med mange konkrete eksempler og illustrationer fik Helen Timperley anskueliggjort for deltagerne, hvordan pædagogiske ledere kan omsætte denne viden til praksis.

Besøget blev muliggjort via et samarbejde mellem UCN og Aalborg Universitet.
 

Yderligere information

Seniorrådgiver Dorte Ågård, Institut for Læring og Filosofi.

Mail: dagard@learning.aau.dk

Seniorrådgiver Dorte Ågård, Aalborg Universitet, byder deltagerne velkommen  Professor Helen Timperley, New Zealand, holder oplæg om skoleledelse

 

  

Alle nyheder

Se listen
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384