Institut for Kultur og Læring

Børns trivsel: Rapport fastslår, at tidlig indsats og samarbejde på tværs kan hjælpe sårbare børn videre

Børns trivsel: Rapport fastslår, at tidlig indsats og samarbejde på tværs kan hjælpe sårbare børn videre

Forskere på Institut for Læring og Filosofi har samarbejdet med Favrskov Kommune omkring det tværprofessionelle samarbejde omkring børns trivsel. I Favrskov Kommune er man kommet rigtigt langt med det tidligt opsporende arbejde, og forskerne har haft til opgave at observere og kortlægge tværprofesionelle samarbejdsmøder. Det er der kommet en rapport ud af, som netop er udkommet.

Titlen på rapporten er 'Trivsel i hverdagslivet', og den bærer undertitlen 'En forskningsinformeret kortlægning af K-møder i Favrskov Kommune. K-møder er koordinerende møder mellem familier og tværprofessionelle medarbejdere.

Kortlægnings resultater viser, at K-møderne fungerer bedst når de professionelle har tillid til hinanden, og deltagerne generelt respekterer hinandens faglige viden. Yderligere virker det bedst når forældrene ”får ordet først", initierer samtalen, mens de professionelle efterfølgende forholder sig til konkrete tilfælde hos barnet, uden at fortolke eller vurdere. Det er velfungerende når der sættes fokus på handlinger, der på kort og lang sigt, kan hjælpe og understøtte barnet i sit videre udviklingsforløb. Ligeledes er det vigtigt at anskue barnet som ”medspiller” og se barnet som central aktør i eget liv.

Professor og projektleder,Julie Borup Jensen, fortæller her om forskerteamets rolle i kortlægningsprocessen:

- Vi er med for at observere og kaste lys på praksis i samarbejdet mellem faglighederne, så vi kan få øje på udviklingspotentialet. Vi kommer ikke med en bestemt viden, som vi skal trække ned over hovedet på folk. Og vi vurderer heller ikke, om deltagerne er dygtige inden for deres faglighed. Tværtimod er vi på udkig efter værdifuld viden, som fagpersonerne sætter i spil med hinanden, så andre kan lære af det, siger Julie B. Jensen, som fortsætter:

 - Rapporten er væsentlig i et capacity buildning og empowerment perspektiv, eftersom den anskuer hvordan de professionelle i kommunen anvender den viden børn, unge og familier bibringer, for at daginstitutionen/skolen kan blive klogere på barnet og lære af det, som familierne fortæller.
 

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET

Institut for Læring og Filosofi på AAU og Favrskov Kommune blev i august 2018 af Socialstyrelsen tildelt midler til projektet ”Trivsel i hverdagslivet – En forskningsinformeret kortlægning af K-møder i Favrskov Kommune”.

Formålet med projektet er, at udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til sårbare børn og deres familier, så almenområdet, socialfaglige rådgivere i skole/dagtilbud samt PPR bedre kan støtte op om barnet og familien, inden problematikken udvikler sig yderligere. Til realisering af dette afholdes i Favrskov Kommune de såkaldte koordinerende møder (K-møder). Deltagerkredsen til K-møderne er det pædagogiske personale og ledelse fra institut/skole, socialfaglig rådgiver, psykolog, læsekonsulent, talehørerlærer og evt. sundhedsplejerske.
 

det videre forløb

Der er Forskningsgruppen CABE - Capacitybuilding and Evaluation, der står for projektet, og som i nærmeste fremtid skal holde workshops i hele 2019. Workshopforløbene sker i samarebjde med Favrskov Kommunes ledelse og projektgruppe.
 

Yderligere information

 

Alle nyheder

Se listen
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384