Institut for Kultur og Læring

CDUL logo

Center for Digital Understøttet Læring (CDUL) bliver reorganiseret pr. 1. februar 2021

Center for Digital Understøttet Læring (CDUL) blev etableret 1. januar 2019, og centret kan i år fejre to års fødselsdag.

Tekst: Dorte Larsen, kommunikationsmedarbejder

Baggrunden for etableringen af CDUL er en ambitiøs digitaliseringsstrategi med dybe rødder til AAU’s overordnede strategi Viden for verden. CDUL bistår blandt andet med pædagogisk-didaktisk rådgivning til undervisere, der gerne vil udforske nye didaktiske metoder og udvikle deres undervisning digitalt. CDUL er en fælles forankret ressource for hele AAU, og bidrager til den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, og har tæt kobling til relevante forskningsmiljøer. I de to år centret har eksisteret, har CDUL været organiseret i en fællesenhed og lokale enheder på fakultetsniveau. Denne organisering blev besluttet bl.a. på baggrund af undersøgelser af andre universiteters erfaringer med tilsvarende enheder i forbindelse med en forundersøgelse, der blev udført for PBL Digital i efteråret 2018. Prodekan for uddannelse på TECH og sporansvarlig for digitaliseringsstrategiens spor for Uddannelse og PBL (PBL Digital), Jakob Stoustrup, udtaler: ”Det har været en spændende tid i CDUL. Nu fylder centret 2 år. CDUL har på meget kort tid fået en central rolle på Aalborg Universitet som centrum for den digitalisering af PBL og uddannelse, som universitetet har kastet sig ud i og fulgt i forhold til digitaliseringsstrategien. Under den første Corona-nedlukning kunne vi takket være CDUL få genstartet universitetets uddannelser online på ganske få dage med CDUL som central aktør”.

Et reorganiseret CDUL

Erfaringer fra centrets første leveår har vist, at der er behov for en reorganisering af CDUL for at fremtidssikre centret, skabe tydelige ledelsesmæssige referencer og for at drage nytte af den viden og de synergier, der opstår på tværs af de mange digitaliserings- og forandringsprojekter, CDUL bidrager ind i. Derfor har AAU’s direktion i september 2020 truffet beslutning om, at CDUL pr. 1. februar 2021 reorganiseres, således CDUL samles i én enhed forankret på Institut for Kultur og Læring. Hvert fakultet har fortsat tilknyttet en primær digital læringskonsulent målrettet de lokale digitale indsatser på fakulteterne. Ved centrets forankring på Institut for Kultur og Læring forventes det, at relationen til det stærke forskningsmiljø i læring og digitalisering på instituttet samt øvrige relevante forskningsmiljøer på AAU sikres og udvikles yderligere. Jakob Stoustrup tilføjer: ”Nu kommer turen til, at vi for alvor skal i implementeringsfasen i forhold til digitaliseringsstrategien, og her kommer CDUL til at spille en afgørende rolle. Her har vi brug for et CDUL med stor kraft, og det er det vi opnår ved at samle CDUL til en stærk enhed, der har en stor samlet kapabilitet”.

CDUL får en teamleder

For at sikre en synlig, daglig og entydig ledelse er Anja Emilie Madsen blevet ansat som teamleder for det nye CDUL. Anja fungerer som faglig leder og personaleleder for centrets medarbejdere og refererer til sekretariatschef Lone Stoustrup på Institut for Kultur og Læring. Anja Emilie Madsen kommer fra en stilling som pædagogisk it-konsulent i Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune og har en lang karriere bag sig med fokus på undervisning, pædagogik, didaktik og digitalisering. I kan høre mere om Anjas baggrund og vision for CDUL i præsentationsvideoen herunder:

Link til præsentationsvideoen

CDUL skal fortsat styrke arbejdet med udviklingen af PBL

CDUL skal være et center med fokus på at yde den bedste pædagogiske og didaktiske rådgivning for universitetets undervisere i relation til den fortsatte udvikling af PBL. Digitalisering muliggør helt nye måder at arbejde med og udfordre AAU’s problembaserede læringsmodel. CDUL skal udforske og afprøve nye læringsformer og bidrage til udviklingen af PBL i tæt samarbejde med førende internationale forskningsmiljøer på læringsområdet og de mange undervisere på AAU. Faglighed, nysgerrighed, udvikling og samarbejde skal være omdrejningspunktet for centrets daglige arbejde, og en reorganiseringen af CDUL bidrager til at styrke centret og sikre, at CDUL er rustet til aktivt at indgå i fremtidssikringen af AAU og bidrage til at realisere ambitionerne i AAUs næste strategi, Viden for Verden II, der i øjeblikket tager form. Jakob Stoustrup uddyber: ”Vi får en større samlet kompetence for digitalt understøttet læring på Aalborg Universitet, og derfor vil CDULs arbejde få et præg fra at være igangsættende til mere at være en understøttende enhed, som løbende vil deltage i kvalificeringen af vores pædagogiske indhold i vores uddannelser og være med i fronten, hvor vi hele tiden laver innovation og udvikling af vores projekt- og problembaserede læringsmodel. Det er spændende at se CDUL i sammenhæng med den beslutning, der for nylig er blevet truffet om at etablere en fælles PBL-enhed, og der ser jeg den nye PBL-enhed og CDUL som to kraftcentre, der skulder ved skulder kan drive innovation og udvikling af vores projekt- og problembaserede læringsmodel”.

kontakt

For spørgsmål eller yderligere information kontakt teamleder for CDUL, Anja Emilie Madsen, mail: anjaem@adm.aau.dk eller digital læringskonsulent Tom Gregersen, mail: thg@adm.aau.dk.

Læs mere om CDUL på www.cdul.aau.dk.

 

 

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384