Institut for Kultur og Læring

Filosof giver tech-virksomhed konkurrencemæssig fordel

Filosof giver tech-virksomhed konkurrencemæssig fordel

Hos tech-virksomheden Seluxit hjælper filosof Jakob Mainz fra Aalborg Universitet med at holde styr på etikken. Det giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne og tryghed både internt i virksomheden og i forhold til kunderne, at der er fokus på at adressere de gråzoner, der er opstået i takt med den teknologiske udvikling.

Teknologi og Internet of Things (IoT) udvikler sig ofte hurtigere, end samfundet kan følge med. Nogle gange går det så stærkt, at udviklingen er langt foran lovgivningen, når det eksempelvis gælder håndtering af personfølsomme data. Netop derfor har teknologivirksomheden Seluxit ansat AAU-filosof Jakob Mainz i en erhvervsph.d.-stilling. Seluxit udvikler blandt andet hardware og apps, der kan kontrollere alt fra plæneklippere til hjemmestøvsugere, og systemerne genererer en enorm mængde data, som kan benyttes til at forbedre funktionaliteten af produktet. Jakob Mainz hjælper med at udvikle etiske retningslinjer for Seluxit, når det gælder dataspørgsmål.

Læs hele casen her

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384