Institut for Kultur og Læring

Internationalt forskerteam skal finde nye løsningsmodeller til ældreområdet

Internationalt forskerteam skal finde nye løsningsmodeller til ældreområdet

Et nyt internationalt netværk på Aalborg Universitet skal i de kommende tre år udforske nye tværfaglige forskningsspørgsmål, for derigennem at finde frem til løsningsmodeller til ældreområdet, hvor mange og store problemer hober sig op og som kalder på forandring og handling. Lektor Anja Overgaard Thomassen fra Institut for Kultur og Læring skal sammen med et internationalt forskerteam finde frem til løsninger gennem en mere tværfaglig tilgang til problemløsningen.

Det danske samfund står over for store udfordringer lige nu og i de kommende år i forhold til at kunne levere den krævede og forventede ældrepleje ude i landets kommuner. Andelen af ældre borgere i samfundet er stigende, mens andelen af ressourcer falder. Området er udfordret på sit omdømme, da ældrepleje af mange anses for at være et lavstatusområde, som det kan være vanskeligt at rekruttere medarbejdere til. Sektoren lider desuden af mangel på innovations- og forandringskraft. Anja Overgaard Thomassen fortæller.

- Opgaven med tilpasning og udvikling af ældreområdet i Danmark er enorm, og udfordringerne hober sig op. Der er allerede blevet forsket en hel del i løsningen af sektorens problemer, og der er blevet afprøvet mange ting i den daglige praksis, men uden at man endnu har fundet de rette løsninger. Vi ser, at fokus ofte har været på løsningen af specifikke mono-faglige udfordringer, hvilket over tid desværre har medført store afledte udfordringer andre steder.

- Der er derfor brug for, at vi nu gentænker vores måde at tilgå problemløsning, og jeg mener, at der i særlig grad er brug for, at vi opnår langt dybere indsigt i, hvilke interdisciplinære forskningssamarbejder der er nødvendige for, at vi kan løse det komplekse samfundsproblem vi står overfor i dag - det være sig i Danmark så vel som internationalt, slutter Anja Overgaard Thomassen.

Forskningsprojektet har karakter af et eksplorativt netværk, hvilket betyder, at forskningen sigter imod at udvikle ideer, begreber og teorier og således i mindre grad at teste bestemte hypoteser. Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, som har bevilget 646.842 kr. til projektet.

kontakt

Lektor Anja Overgaard Thomassen, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
Telefon 9940 7469, mobil: 2242 0282
Mail: aot@ikl.aau.dk

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384