Institut for Kultur og Læring

Louise Mønster

Louise Mønster

Louise Mønster er lektor, ph.d. ved forskningsgruppen IRGIL - Interdisciplinære litteraturstudier.

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i dansk og nordisk poesi. I de seneste år har jeg bl.a. beskæftiget mig med den del af samtidspoesien, som overskrider bogens grænser, blander sig med andre kunstarter som billedkunst og musik, og benytter sig af alternative formater og medier. Der findes et væld af nye, interessante poetiske former som fx post-it-poesi, digital lyrik, sms-poesi, medicinpoesi og lyd&lyrik. Digtoplæsninger spiller også en stadigt større rolle og giver mulighed for at opleve poesi live.


Hvad driver dig i din forskning?

Det er egentlig meget simpelt: Jeg er vild med digte. Poesi står for mig som en af de mest givende udtryksformer eksistentielt og kunstnerisk. Jeg kan blive slået helt bagover af den kraft, som kan indeholdes i få linjer, og som giver adgang til nogle af vores dybeste længsler og følelser. Desuden er jeg motiveret af et ønske om at gøre op med forestillingen om poesiens utilgængelighed og vise, hvordan den kan tale til alle. Analytisk, sproglig og poetisk sensitivitet er en vigtig kompetence, som jeg gerne vil være med til at styrke.


Hvad giver din forskning indsigt i?

Min forskning giver indsigt i poesiens forskellige udtryksformer og viser, hvordan poesi er et eminent medium til belysning af en lang række emner med relevans for vores liv. Senest har jeg fx beskæftiget mig med klimakritisk og antropocæn poesi, med politisk poesi og sci-fi-poesi. På forskellig vis illustrerer disse lyriske udtryksformer, hvordan poesien engagerer sig i problematikker, som præger vores fælles virkelighed. Men også hvordan den gør det på sine egne præmisser og i et særegent sprog.


Hvad kan man bruge det til?

Jeg tror, at det er afgørende for os som mennesker, at vi har kunst og herunder poesi til at gøre os klogere på os selv og verden. Samtidig er det dog også vigtigt, at vi ikke indskriver alt i en brugssammenhæng, men anerkender, at poesien lever på sine egne betingelser og har en berettigelse ud over et umiddelbart nytteafkast. Netop fordi poesi ikke er underlagt dette, er den desuden fri til at formulere nye og anderledes positioner, som den stiller til rådighed for os. Evnen til at forstå poesi skal vi værne om og styrke, fordi det gør vores liv og erkendelsesevne rigere.


Hvem er du, når du ikke er forsker?

Et menneske som alle andre. Min familie og jeg er for nyligt flyttet til Aalborg og nyder at bo i centrum med kort afstand til alt. Jeg er blevet meget glad for byen og for det liv, der er her. Mine børn er store, og det er kun den yngste, der stadig bor hjemme. Jeg har derfor udstrakt mulighed for at gøre det, jeg gerne vil. Jeg må nok erkende, at det betyder, at mit arbejde har bredt sig ud over flere af mine vågne timer, men det giver også ekstra rum for at tage til fx litterære arrangementer.


Hvem har været dine samarbejdspartnere?

Jeg arbejder primært sammen med andre poesiforskere fra Norden. Aktuelt er vi en lille gruppe, der har fået midler til et forskningsprojekt om Nordisk poesi og sociale fællesskaber, og som i den forbindelse også indgår i et samarbejde med flere forskellige oplæsningssteder, scener og festivaler for poesi i Danmark og Norge. Det er spændende ikke kun at udforske poesien bag skrivebordet, men også at se på den betydning, den spiller i sociokulturelle sammenhænge.

Foto: Privatoptagelse.
 

VIL DU VIDE MERE?
 

Se Louise Mønsters forskningsprofil

Se mere om forskningsgruppen IRGIL - Interdisciplinære litteraturstudier

► Se mere om Institut for Kultur og Læring

► Find, like og følg Institut for Kultur og Læring på Facebook

► Find og følg Institut for Kultur og Læring på LinkedIn

Alle nyheder

Se listen
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384