Institut for Kultur og Læring

Ny bog inspirerer til bedre inddragelse af børn og unge

Ny bog inspirerer til bedre inddragelse af børn og unge

I en ny bog giver to forskere fra Center for Ungdomsforskning på Institut for Kultur og Læring ny inspiration og konkrete metodiske greb til at fremme udsatte og sårbare børn og unges deltagelse i bl.a. uddannelsessammenhænge, foreningslivet og i sociale indsatser.

I FN’s børnekonvention fremgår det tydeligt, at børn og unge har ret til at deltage i og have medindflydelse på de kontekster, de er en del af. Men mange professionelle oplever i det daglige en usikkerhed i forhold til, hvordan man bedst og mest meningsfuldt inddrager børn og unge. Det gælder ikke mindst, når der er tale om udsatte og sårbare børn og unge.

I en ny bog, Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse, giver to forskere ved CeFU - Center for Ungdomsforskning, Anne Mette W. Nielsen og Maria Bruselius-Jensen, derfor ny inspiration og helt konkrete metodiske greb til at fremme udsatte og sårbare børn og unges deltagelse på uddannelser og i foreninger, organisationer, boligsociale enheder og andre indsatser.

- Med bogen ønsker vi at synliggøre de professionelles rolle for børn og unges deltagelsesmuligheder både i forhold til at definere rammerne for, hvordan børn og unge kan deltage og de adgange, som skabes for, at børn og unge kan virke forandrende på forhold i deres hverdag, siger Maria Bruselius-Jensen.

Deltagelse styrker fællesskab, handlekraft og indflydelse

I bogen tager de to forskere udgangspunkt i seks projekter, der har modtaget støtte fra VELUX FONDEN til at fremme inddragelse af børn og unge i udsatte positioner i forhold og beslutninger, der vedrører deres dagligdag.

- Vores undersøgelse peger på, at meningsfuld deltagelse styrker børn og unges adgang til fællesskab, handlekraft og indflydelse. For flere af de børn og unge, vi møder i studiet, gælder, at deres deltagelse bliver meningsfuld, når de, sammen med andre, kan skabe forandringer, som muliggør et bedre børne- og ungdomsliv, fortæller Anne-Mette W. Nielsen.

Fakta

  • Bogen ”Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse” er udgivet på Aalborg Universitetsforlag og bygger på et forskningsprojekt, som Anne Mette W. Nielsen og Maria Bruselius-Jensen gennemførte fra 2017 til 2020.
  • Både forskningsprojektet og bogen er støttet af VELUX FONDEN
  • Læs mere på om projektet på hjemmesiden for CeFU.
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384