Institut for Kultur og Læring

Helle Rønn Smidt

Ny forskning skal hjælpe apopleksiramte med at genfinde egen identitet

Efter en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning kan det være svært for den person, der rammes, at genfinde ejerskabet og styringen af sin identitet. Det problem har Helle Rønn Smidt fundet nye løsninger på i sit netop afsluttede ph.d.-projekt.

12.000 personer i Danmark rammes hvert år af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. 75.000 personer i Danmark lever med diagnosen apopleksi. Resultaterne af Helle Rønn Smidts forskningsprojekt viser, at det er til gavn for patienterne, hvis man i større omfang inddrager patientens ’levede liv’ i den fysioterapeutiske rehabilitering. Samtidig er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i, hvad kroppen kan, og hvordan patienterne oplever sig selv. Helle Rønn Smidt fortæller her om sine erfaringer:

- Mange af de patienter, der er ramt af en apopleksi, beskriver det som en pludselig og stor omvæltning i deres liv. De føler, at de efterfølgende har meget svært ved at (gen)finde en oplevelse af ejerskab og styring af egen identitet. Forskellige fysiske og kognitive følger af hjerneskaden kan gøre det svært at genkende sig selv, og mange patienter oplever, at de har forandret sig i forhold til relationen med andre. 

- Jeg har  i mit ph.d.-projekt fundet ud af, at det har stor betydning for patienternes oplevelse af sig selv, hvis fysioterapeuterne har mere opmærksomhed på patienternes kropslige perceptioner og den kropslige feedback. Fysioterapeuter kan anvende pædagogiske rammer, som støtter patienterne i at afprøve egne bevægelser og handlinger. Det giver plads til, at patienterne selv kan eksperimentere og reflektere med bevægelser og sanser. Det kan sætte større fokus på patienternes oplevelser af egne muligheder og begrænsninger. Dermed kan det give et øget kendskab og en tillid til, hvad deres kroppe kan, slutter Helle Rønn Smidt.

Helle Rønn Smith oplevede en overvældende stor interesse for sit (online) ph.d.-forsvar, hvor flere end 100 personer deltog. Hendes ph.d.-projektet er blevet til i et samarbejde mellem Institut for Kultur og Læring, AAU, og Hammel Neurocenter og VIA University College.

MERE INFORMATION

Helle Rønn Smidt, e-mail: hrsm@hum.aau.dk
Link til Helle RønnSmidts forskningsprofil på Aalborg Universitet
Link til forskningsgruppen Democracy and Migration and Moovements (DEMOS)

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384