Institut for Kultur og Læring

Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning ved AAU og Mary Fonden skal undersøge social trivsel og mistrivsel i unges fællesskaber. Foto: Colourbox

Nyt forskningsprojekt fra AAU: Kan ungdomsfællesskaber gøre ondt?

Fællesskaber er vigtige for unges trivsel. Men kan fællesskaber også være med til at skabe oplevelser af udenforskab, præstationspres, uperfekthed og kropslede? Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning ved AAU og Mary Fonden skal undersøge social trivsel og mistrivsel i unges fællesskaber og komme med konkrete forslag til, hvordan vi skaber og udvikler ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

Det er afgørende for unges sociale trivsel at have venner og at være en del af fællesskaber. Omvendt viser forskning også, at oplevelsen hos mange unge er, at deltagelse i fællesskaber kan kræve hårdt arbejde, og at der sættes grænser for, hvem der må være med. Fra fællesskaber inden for eksempelvis selvskade-grupper på sociale medier er der en stigende opmærksomhed på, om fællesskaber også kan fungere som generatorer for social smitte, som kan føre til, at både fænomenerne og mistrivslen blandt unge blot vokser.

Et nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet skal i samarbejde med Mary Fonden undersøge dynamikken og den sociale trivsel i de ungdomsfællesskaber, som unge indgår i eller står på kanten af.

Spørgsmålet er, om unges sociale mistrivsel også skabes, udvikles og spredes i unges fællesskaber med hinanden. Voksensamfundet og de unges selv italesætter typisk fællesskaber som noget entydigt positivt, men står det i virkeligheden i kontrast til mange unges oplevelser af fællesskaberne? Det er det vi vil undersøge i studiet, fortæller lektor Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet.

Hun kommer til at drive projektet sammen med professor Noemi Katznelson samt lektor og souschef Niels Ulrik Sørensen.

- Vi har brug for at forstå de motiver og mekanismer, der både gør fællesskaber gode og givende for unge, men også dem, som kan føre til mistrivsel. Ved at undersøge unges fællesskaber får vi viden, der udvider vores forståelse, og det stiller os stærkere i arbejdet for at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt unge, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Projektet stiller skarpt på 14-19-åriges egne forståelser og oplevelser af de fællesskaber, de indgår i, og den sociale trivsel og mistrivsel, de oplever i den forbindelse. I første del af projektet gennemføres omkring 30 individuelle, kvalitative interviews med en bred gruppe unge. Undersøgelsen vil ligeledes inddrage unge og professionelle i udviklingen af oversættelse af resultaterne.

Projektet vil munde ud i en række konkrete anbefalinger og dialoger med professionelle som fremadrettet vil kvalificere arbejdet med at understøtte ungdomsfællesskaber, som kan styrke unges trivsel og forebygge fællesskaber, som er præget af negative dynamikker. Første del af projektet ventes afsluttet i efteråret 2021.

Kontakt:

Maria Bruselius-Jensen, lektor, CeFU ved Aalborg Universitet: mariabj@hum.aau.dk, tlf.: 93562147
Mikkel Lynggaard, analyseansvarlig, Mary Fonden: ml@maryfonden.dk, tlf.: 60223274

Foto: Colourbox

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384