Institut for Kultur og Læring

pbl-akademiet inviterer til 10 års jubilæumskonference

pbl-akademiet inviterer til 10 års jubilæumskonference

PBL-akademiet indbyder alle ansatte og studerende på Aalborg Universitet til 10-års jubilæumskonference den 1. december kl. 14.30-16:00.

Ved Nikolaj Stegeager, medlem af PBL-akademiet og lektor ved Institut for Kultur og Læring

Aalborg Universitets pædagogiske DNA

Problembaseret og projektorganiseret læring har været en del af Aalborg Universitets pædagogiske DNA siden universitetets åbning i 1974. Fra begyndelsen har den pædagogiske tilgang været omdrejningspunkt for megen debat – eksternt såvel som internt. Hvad er et problem egentligt for noget? Hvad er særtrækkene ved Aalborg Universitets tilgang til problem-baseret og projektorganiseret læring? Hvilke fordele og ulemper ved denne måde at undervise universitetsstuderende på kan identificeres? Skal PBL modellen suppleres af andre modeller eller være enerådende som pædagogisk model på AAU?

Disse og mange andre spørgsmål til vores didaktiske udgangspunkt har medvirket til at forme vores universitet, dets undervisere og dets studerende. Synspunkterne har været mange, og konsensus har aldrig været et mål i sig selv. Derimod har der altid været en tro på, at mangfoldige perspektiver og praksisser ville sikre, at PBL (som den pædagogiske model med tiden blev omdøbt til) fortsat fornyede sig og dermed forblev relevant i en omskiftelig verden.

I 2011 oprettede daværende rektor Finn Kjærsdam PBL-akademiet som et udtryk for netop dette fokus på at forsætte dialogen mellem forskellige perspektiver og praksisser. PBL-akademiets bestyrelse består af repræsentanter fra alle fakulteter, og gennem ti år har akademiet med skiftende kræfter i bestyrelsen arbejdet på at bringe forskere og undervisere fra alle dele af universitetet sammen i dialoger om undervisning og didaktik.

Institute of Advanced Studies in Problem-Based Learning

Per 1. januar opløses akademiet imidlertid for at give plads til den nye tværfakultære enhed på Aalborg Universitet: Institute of Advanced Studies in Problem-Based Learning. Derfor inviterer akademiet for sidste gang alle undervisere på Aalborg Universitet til i fællesskab at samles for at drøfte vores fælles pædagogiske udgangspunkt. Dette gør vi ved vores jubilæumsarrangement den 1. december.

Denne dag vil du få lejlighed til at møde to af de professorer, som stort set siden universitets åbning har medvirket til at tegne vor pædagogiske profil. Endvidere vil vi invitere jer alle til at deltage i en dialog om, hvad vi kan lære af fortiden, og hvad vi skal bringe med os ind i fremtiden. Kort sagt hvordan PBL fortsat kan være relevant og berigende for såvel studerende som undervisere i årene der kommer. Vi glæder os til at se jer til en inspirerende eftermiddag.

Program for jubilæumsarrangementet 1. december 2021

NB: programmet forgår på engelsk

STED: Kroghstræde 3, lokale 4.128 (Lindgren).

 • 14.30: Velkomst v. formand for PBL Akademiet, Jacob Davidsen
   
 • 14.35: Åbningstale v. Dekan, Rasmus Antoft
   
 • 14.45: PBL på AAU – historiske og fremtidige perspektiver
  Professor, Anette Kolmos
  Professor emeritus, Palle Rasmussen
   
 • 15.30: Plenumdiskussion – PBL nu og i fremtiden

Efter arrangementet serveres lidt bobler og sødt.

 

Tilmeld dig her 

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384