Institut for Kultur og Læring

Professor Antje Gimmler indtrådt i AAU's bestyrelse

Professor Antje Gimmler indtrådt i AAU's bestyrelse

Antje Gimmler, der er professor i Anvendt Filosofi ved Institut for Kultur og Læring, skal fra 1. februar 2020 og de næste fire år frem repræsentere de videnskabelige medarbejdere i universitetets bestyrelse.

Antje Gimmler (f.1961) har siden 2012 været ansat som professor i Anvendt Filosofi på Institut for Kultur og Læring, AAU. Tidligere (2002 – 2012) var hun ansat som lektor i socialteori på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU. Hun er uddannet filosof (ph.d.) med sidefagene historie, litteratur og sociologi fra universiteterne Freiburg, FU Berlin og Bamberg og kom til AAU efter et adjunktur på Universitet Marburg.

Hun har været medlem af forskellige institutråd (Universitet Marburg, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU samt Kultur og Læring, AAU) og medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd, AAU. Desuden var hun programleder for ph.d.- programmet ”Læring og Filosofi” på Institut for Kultur og Læring. Hun har erfaring som medlem i internationale ekspertgrupper for evaluering af tværfaglige institutter og forskningssatsninger.

Tværfaglighed og samarbejde med det omgivende samfund

Hun har mangeårig erfaring med tværvidenskabeligt samarbejde med andre fag (bl.a. lægevidenskab og ingeniørvidenskaberne), et emne som hun nu også tager op som forskningsemne. Tværfaglighed bliver ofte set som en nødvendighed for at løse de såkaldte ’wicked problems’, men hvornår tværfaglighed reelt set gavner forskningen, og hvordan man faktisk opnår succes i samarbejder, findes der ikke megen forskning om. Dertil hører også, at samarbejde med det omgivende samfund, med organisationer, offentlige institutioner eller private virksomheder skal tænkes ind i det nye tværfaglige setup. At forene de klassiske epistemiske kvalitetskriterier med de nye fordringer for anvendelsesorientering ser hun som en opgave for Anvendt Filosofi.

Socialfilosofi og anvendt filosofi

Antje Gimmlers forskningsfelt er socialfilosofi og forskellige former for anvendt filosofi. Emner hun har arbejdet med er bl.a. demokrati og den digitale offentlighed, sundhedsbegrebet, teknologiens rolle i samfundet, anerkendelse og verdensborgerskab i det moderne samfund. I de seneste år har hun fokuseret på nye vidensformer i sammenhæng med de nye roller, som videnskaben spiller i det moderne samfund. Den form for anvendt videnskabsteori, hun arbejder med, er inspireret af filosofisk pragmatisme, neopragmatisme og kritisk teori.

Undervisningsmæssigt er Antje Gimmler tilknyttet uddannelsen i Anvendt Filosofi, hvor hun underviser på bachelor og kandidatniveau. Desuden underviser hun på uddannelsen Teknoantropologi, Sociologi og på civilingeniøruddannelser. Hun har været vejleder for 12 ph.d.-studerende og har langvarig erfaring som ph.d.-bedømmer.

Antje Gimmler er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2024.

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384