Institut for Kultur og Læring

Søren Frimann fejrer 25 år i statens tjeneste

Den 1. december rundede lektor ph.d. Søren Frimann 25 års arbejde i statens tjeneste.

Af Erik Laursen og Cirkeline Kappel, Institut for Kultur og Læring.

Søren Frimann blev ansat som adjunkt ved det Humanistiske fakultet i 2000 efter at have taget en ph.d.-grad i organisationskommunikation ved Aalborg Universitet.

I 2000 blev Søren Frimann først ansat som adjunkt og sidenhen i 2004 som lektor ved Institut for Kommunikation og 

Psykologi, hvor han har undervist og forsket inden for områderne organisationskommunikation, coaching, 

diskursanalyse og medieformidlet kommunikationog. I 2013 blev han tilknyttet Institut for Læring og Filosofi, ligeledes som lektor. I 2019 indgik han i det nydannede Institut for Kultur og Læring. Søren Frimann har siden 2017 fungeret som leder af forskningsgruppen Processer og Læring i Organisationer (POLO) og er endvidere medlem af Samarbejdsudvalget ved Institut for Kultur og Læring. Envidere er Søren Frimann ansvarshavende redaktør af tidsskriftet Akademisk Kvarter ved Aalborg Universitet, ligesom han også har fungeret som studienævnsformand for efteruddannelserne (masterområdet). I en årrække har han sammen med Julie Borup Jensen ledet aktionsforskningsnetværket ’Læring på Tværs’ og i regi af Dansk Aktionsforskningsnetværk været medarrangør af de nationale aktionsforskningskonferencer.

Søren Frimanns forskning placerer sig indenfor en processuel tilgang til organisatorisk læring og behandler temaer som bl.a. ledelse, refleksivitet, kommunikation,  organisationsudvikling og  aktionsforskning. Hans mange publikationer inden for disse temaer, publiceret i såvel danske som internationale sammenhænge, nyder både national og international anerkendelse.
 

Jubilæet fejres med en reception 6. december

Alle nyheder

Se listen
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384