Institut for Kultur og Læring

To ph.d.-rådsstipendier til UCN og Institut for Kultur og Læring

To ph.d.-rådsstipendier til UCN og Institut for Kultur og Læring

To af Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforsknings stipendier for 2021 går til projekter, som gennemføres i et samarbejde mellem UCN og Institut for Kultur og Læring. I de nye projekter er der dels fokus på nyankomne elevers deltagemuligheder og på musikundervisningen i folkeskolen.

Tekst: Susanne H. Knudsen, Institut for Kultur og Læring. Foto: Colourbox

I 2011 nedsatte den daværende videnskabsminister et nationalt ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning - specifikt målrettet folkeskolen. I år er to af disse stipendier gået til projekter, der gennemføres i samarbejde mellem Professionshøjskolen UCN og Institut for Kultur og Læring. De to ph.d.-stipendiater bliver begge tilknyttet forskningsgruppen CfU - Center for Uddannelsesforskning.

Det ene ph.d.-stipendiat modtager er Maria Kirstine Hummelmose, som i dag er ansat i UCN’s afdeling for efter- og videreuddannelse, Act2learn. Hendes projekter omhandler nyankomne elevers faglige deltagemuligheder, når de indskrives direkte i grundskolens almenundervisning.  

Det andet stipendiat får Mannuela Emella Rauff Hansen, som skal forske i musikundervisningen i folkeskolen med fokus på at identificere elevernes oplevede værdi af musikundervisningen. Mannuela Emella Rauff Hansen er i dag ansat som adjunkt på pædagoguddannelsen på UCN.

Fakta om ph.d.-rådsstipendierne

Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning uddeler hvert år en række stipendier til projekter, som alle skal have fokus på praksis i den danske folkeskole. Derudover skal ph.d.-projekterne gennemføres i et samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. De ph.d.’er, der uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet. I 2021 har Ph.d-rådet i alt uddelt 32 mio. kr.

 

 

Alle nyheder

Se listen
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384