Institut for Kultur og Læring

En undersøgelse viser, at flertallet af de adspurgte på AAU efter to måneder var blevet mere positivt stemt overfor online undervisning. Foto: Colourbox

UNDERVISERE PÅ AAU: POSITIVT STEMT OVER FOR ONLINE UNDERVISNING

Nedlukningen af Aalborg Universitet i foråret 2020 tvang underviserne til at omlægge fysisk undervisning til online‐formater. En undersøgelse viser, at flertallet efter to måneder var blevet mere positivt stemt over for online undervisning. Men mange efterlyste bedre muligheder for at styrke interaktivitet for at understøtte aktiv læring.

Af Nina Hermansen, Institut for Datalogi

Verden over har corona‐pandemien medført pludselige forandringer ‐ også på universiteterne. Men hvordan tacklede underviserne, at de i løbet af få dage skulle omlægge al fysisk undervisning til online fora? Det har forskere fra Institut for Datalogi og Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet undersøgt.

I maj 2020 ‐ efter to måneder med fjernundervisning ‐ deltog knap 800 undervisere fra Aalborg Universitet i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de blev spurgt til deres syn på undervisning ved hjælp af teknologi ‐ og om de forventede, at den pludselige overgang til online undervisning ville give anledning til en varig praksisændring.

Mange undervisere havde ingen eller begrænset erfaring med at undervise online, men det var pludselig påkrævet, at de skulle benytte diverse teknologier. Men efter to måneder tilkendegav kun 12 procent af respondenterne, at de havde fået en mere negativ holdning til online undervisning, mens 55 procent generelt var blevet mere positivt stemt, siger lektor Hans Hüttel fra Institut for Datalogi, der har lavet undersøgelsen i samarbejde med lektor Dorina Gnaur fra Institut for Kultur og Læring.

EFFEKT PÅ DYNAMIKKEN MELLEM DE STUDERENDE OG UNDERVISERNE

På Aalborg Universitet arbejder man efter PBL‐metoden. Det vil sige, at undervisningen er tilrettelagt med hovedfokus på problemorienteret projektarbejde i grupper, samtidig med at der også gennemføres traditionelle forelæsninger. Den unikke kombination gør det muligt at undersøge, hvordan forskellige typer undervisning påvirkes af skiftet fra fysisk til online tilstedeværelse.

Rigtig mange efterlyste bedre muligheder for at styrke interaktivitet og engagement for at understøtte aktiv læring. Mens det er forholdsvist nemt at gennemføre en forelæsning online, kan det eksempelvis være svært for underviserne at hjælpe i grupper, når medlemmerne sidder hver for sig, siger Dorina Gnaur og tilføjer, at mange tilkendegav, at det har været meget tidskrævende at gå over til online undervisning, og at det var svært at fornemme, hvad udbyttet var for de studerende.
Undersøgelsen viser, at det har en effekt på dynamikken mellem de studerende og underviserne, at undervisningen ikke foregår fysisk. Derfor er det også afgørende, at vi får undersøgt de studerendes syn på forandringerne.

KRAV OM FLERE PÆDAGOGISKE KVALIFIKATIONER

Ikke så overraskende tilkendegav de undervisere, der havde nemt ved at bruge teknologien, også, at det var lettere at tilpasse undervisningsaktiviteterne, og de havde desuden fået et mere positivt blik på online undervisning.

En af vores hypoteser var, at undervisere, der havde mange års undervisningserfaring, ville være mindre positivt stemt over for at gennemføre undervisning online. Men undersøgelsen viser faktisk, at den holdning man har til online‐undervisning, er uafhængig af, hvor mange år man har undervist, siger Hans Hüttel.

Modsat viste undersøgelsen, at undervisernes holdning til online undervisning var præget af, om de havde vanskeligheder ved at bruge de mange tilgængelige teknologiske løsninger

Der var både negative og positive tilbagemeldinger fra nye og mere erfarne undervisere. Men det er også tydeligt, at der med større nysgerrighed følger et krav om flere pædagogiske kvalifikationer relateret til brugen af teknologi. Andre gav udtryk for, at de var nødt til at være ekstra kreative, men at det samtidig var givende. En række respondenter tilkendegav også, at de så store muligheder i at bruge online undervisning fremover, f.eks. i tilfælde hvor man ellers ville have aflyst undervisningen pga. eksempelvis sygt barn, siger Dorina Gnaur.

Undersøgelsen er første led i en større undersøgelse af følgevirkningerne af corona‐pandemien på den pædagogiske praksis hos undervisere og studerende på AAU. Forfatterne har sammen med Eskil Olav Andersen fra Business School en opfølgende analyse på trapperne, hvor fokus er på de studerendes oplevelser.


KONTAKT

Lektor Hans Hüttel, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, mail: hans@cs.aau.dk
Lektor Dorina Gnaur, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, mail: dgn@hum.aau.dk

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384