AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Professor Verena Winiwarter udnævnes til ny æresdoktor ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet. Foto: Hentschel

Verdensberømt miljøhistoriker er ny æresdoktor på Aalborg Universitet

I forbindelse med Aalborg Universitets årsfest den 3. maj bliver professor Verena Winiwarter fra Universität für Bodenkultur i Wien ny æresdoktor ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet. Professor Winiwarter anerkendes hermed for at være en af de ledende global skikkelser, der kreativt og vedholdende har arbejdet for at fremme miljøhistorie.

- Vi er meget stolte af, at professor Verena Winiwarter, som er en af verdens førende forskere inden for miljøhistorie, har sagt ja til at modtage et æresdoktorat på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Med sin banebrydende forskning i menneske-natur-relationer over tid har hun været med til at bygge bro mellem det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsfelt. Og med sit store bidrag til tværvidenskabelig forskning inden for eksempelvis klimaforandringer, biodiversitet og udnyttelse af naturressourcer vil Winiwarter medvirke til at styrke Det Samfundsvidenskabelig Fakultets fokus på globale samfundsmæssige udfordringer, fortæller prodekan for forskning Søren Kristiansen.


Tværvidenskabeligt teamwork

Den nyudnævnte æresdoktor har gennem de seneste 30 år publiceret mere end 200 peer-reviewede  publikationer om forskningsresultater inden for så mangfoldige emner som den historiske udvikling af jordbrug i før-moderne samfund, socio-økologisk metodeudvikling til fremme af tværvidenskabelig forskning, og i de senere år ikke mindst Donauflodens historie, hvor Winiwarter med et større forskerteam har kortlagt, hvordan samfundene langs floden indrettede sig på flodens luner i århundreder indtil starten af 1800-tallet.

Det er kendetegnende for Winiwarters forskning, at den oftest er krævende i form af tværvidenskabeligt teamwork, og hun har publiceret sammen med langt over hundrede forskellige medforfattere gennem årene, og i tidsskrifter på tværs af flere hovedområder fra Science til Water History. Dette gælder således også Winiwarters første store forskningsfelt, nemlig middelalderligt jordbrug, hvor hun med sin baggrund som kemiingeniør blev i stand til at tolke og kortlægge før-moderne samfunds betydelige viden om næringsstofomsætning og udpining af datidens jorder.

Løsningen af tværvidenskabelige udfordringer har også optaget Winiwarter som et selvstændigt forskningsfelt, hvor hun sammen med en række kolleger på Institut für Soziale Ökologie i Wien har ydet betydelige bidrag til at forstå, hvordan man kan analysere menneske-natur-relationer over tid som et samfundsvidenskabeligt forskningsfelt. Her er der fokus på at vurdere og måle den materielle udveksling og stoflige omsætning mellem mennesker og natur, for eksempel inden for affaldshåndtering og jordbrug, mens hun i de seneste par år også har ydet bidrag til humanistisk klimaforskning.

Winiwarters forskning har ligeledes fundet vej til flere mere populære værker såsom Årets Fagbog i både Østrig og Tyskland i 2015, Geschichte unserer Umwelt. Sechzig Reisen durch die Zeit, som hun udgav i 2014 sammen med R. Bork. I 2015 blev hun valgt som ”Årets Forsker” i Østrig, og hæderen fortsatte året efter, da hun blev indlemmet som medlem af Akademie der Wissenschaften.


Kæmper for forskerne fra Tredjeverdenslande

Professor Verena Winiwarter var også en helt central figur i grundlæggelsen af Det Europæiske Selskab for Miljøhistorie (ESEH) i år 2000, og efter successen med ESEH, som i dag tæller mere end 1000 medlemmer, kastede hun sig over etableringen af et globalt forum for miljøhistorie. Det tog form som International Consortium for Environmental History Organizations (ICEHO), hvor Winiwarter i dag er præsident for mere end 30 organisationer fra alle kontinenter, og som repræsenterer mere end 4000 forskere på verdensplan.

Tværvidenskabeligt samarbejde er i sig selv vanskeligt. Så meget desto mere er der grund til at fremhæve, hvordan Winiwarter vedholdende har kæmpet for de mindre privilegerede forskere fra Tredjeverdenslandes muligheder for at blive hørt internationalt. Yngre forskeres ideer og mulighed for at komme til orde ved internationale konferencer har hendes bevågenhed, lige som hun også har virket aktivt for at modvirke dokumenterede kønsbaserede forskelle i peer-review-processer, samt været en skabende kraft i Women’s Environmental History Network.

Lektor i miljøhistorie Bo Poulsen udtaler: ”Vi er i historiemiljøet på Aalborg Universitet stolte og taknemmelige over at være en del af det store netværk, som Verena Winiwarter repræsenterer både i regi af forskningsgrupperne CHI og CEPS, og i forbindelse med undervisning, hvor hun har været gæsteprofessor flere gange. Hun har også sæde i den internationale følgegruppe for vores eget tværvidenskabelige FKK-finansierede projekt, Ethics and Energy.”
 

Foto: Hentschel

Institut for Kultur & Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
P-nr. Aalborg: 1003403162, P-nr. København: 1017491810・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384