Institut for Kultur og Læring

Ph.d.-programmet Kultur og Læring

Ph.d.-programmet Kultur og Læring er et tværfagligt forskeruddannelsesprogram for ph.d.-studerende på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (AAU). Ph.d.-programmet er et ud af to programmer under Ph.d.-skolen for Humaniora på det humanistiske fakultet, AAU. Til ph.d.-skolen er knyttet et ph.d.-udvalg, (studienævn for ph.d.-området), hvor ph.d.-vejledere og ph.d.-studerende er repræsenteret.

De ph.d.-studerende på ph.d.-programmet Kultur og Læring arbejder bl.a. med forskningsområder som kultur, uddannelse, organisation, medier, litteratur, globalisering, diskurs, filosofi, migration, turisme, køn, sprog, læring, innovation, digitale teknologier, sundhed, data, forbrug, metodologier or evaluering.

Det er ph.d.-programmet Kultur og Lærings mål at støtte udviklingen af frugtbare faglige miljøer for de ph.d.-studerende og sikre kvalitet i ph.d.-uddannelsen. Hver ph.d.-studerende er tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, og har en forsker fra instituttet som vejleder for projektet. Tilknytningen til en forskningsgruppe har som formål at støtte ph.d.-projektet gennem involvering i et fagligt miljø og dets aktiviteter, møder og samarbejdsmuligheder.

Ph.d.-programmet står for en løbende kontakt med de ph.d.-studerende og opfølgning i forbindelse med vejledning, progress reports, udlandsophold mv., og i samarbejde med forskningsgrupperne på instituttet organiseres ph.d.-kurser, der udbydes under ph.d.-skolen.

Ph.d.-programmet Kultur og Læring blev etableret i januar 2020 som en samling af aktiviteterne på de tre tidligere programmer: - ph.d.-programmet Kultur og Globale Studier, - ph.d.-programmet Uddannelse, Læring og Filosofi, - samt dele af ph.d.-programmet InterDisc, Interdisciplinære Diskursstudier.

Kontakt

Leder af ph.d.-programmet Kultur og Læring

Lektor Lars Birch Andreasen
Tlf: 9940 2361
Email: lba@hum.aau.dk
A.C. Meyers Vænge 15, A, 3-102
2450 København SV

Sekretær for ph.d.-programmet Kultur og Læring


Kontorfuldmægtig Jeanette Arboe
Tlf: 9940 3062
Email: jma@hum.aau.dk
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Læs mere om