Institut for Kultur og Læring

Uddannelser ved Institut for Kultur og Læring

Verden i dag er præget af møder mellem mennesker på kryds og tværs af mange forskellige grænser og niveauer både i hverdagen og i arbejdslivet. Uddannelserne på Institut for Kultur og Læring har som særkende, at de er orienteret ’ud mod verden’ – med både danske, nordiske, europæiske og globale perspektiver. Uddannelserne arbejder bl.a. med kultur, samfund, identitet, organisationer, læring og digitalisering på tværs af tid og rum, og Instituttet bliver herved en ramme om uddannelse af kvalificeret global arbejdskraft. Her på siden kan du læse mere om uddannelserne (både bachelor-, kandidat- og efter-/videreuddannelse), og du kan også få oplysninger om de mere praktiske aspekter af at være studerende på Instituttet.

Samarbejde og netværk ved uddannelserne hos Institut for Kultur og Læring

Samarbejde med virksomheder om projekter

Institut for Kultur og Læring samarbejder med en række virksomheder om forsknings- og studieprojekter og vil meget gerne udbygge dette samarbejde.

Vi tilbyder flere forskellige muligheder for virksomheder, der ønsker at samarbejde med vores studerende: 

PROJEKTARBEJDE

Hvis virksomheden har projekter, som de ønsker at studerende skal arbejde med i deres projektarbejde, kan de henvende sig til AAU Jobbank, der formidler kontakt mellem virksomheder og studerende. 

STUDERENDE I PRAKTIK

Virksomheder, som ønsker at få en kandidatstuderende i praktik, kan henvende sig til AAU Jobbank, som formidler praktikanter fra mange af instituttets studieretninger for en periode på 3-5 måneder. 

NETVÆRK FOR SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION (SIVKOM)

Siden foråret 1999 har der eksisteret et netværkssamarbejde mellem skolens uddannelser inden for Sprog og International Virksomhedskommunikation (tidligere Erhvervssprog) og erhvervslivet i Nordjylland. Netværkets formål er at etablere et forum for forsknings-, viden- og erfaringsudveksling mellem universitetet og virksomhederne i den nordjyske region. Medarbejdere i erhvervslivet får her mulighed for at komme på forkant med den nyeste viden og forskning inden for virksomhedskommunikation, samtidig med at forskere og undervisere kan få et indblik i virksomhedernes aktuelle krav til kandidaterne.

Det planlægningsmæssige arbejde i SIVKOM varetages af en styregruppe, som består af repræsentanter fra universitetet og erhvervslivet i Nordjylland.

Netværkets målgruppe er sproglige medarbejdere ved virksomheder og institutioner i Nordjylland, og netværksmøderne debatterer viden og forskningstiltag inden for sprog, kommunikation og kultur. Netværket arrangerer også temadage på nordjyske virksomheder.

SAMARBEJDE MED GYMNASIESKOLEN

Institut for Kultur og Læring samarbejder med især de nordjyske gymnasier om forskellige talentudviklingstiltag inden for gymnasiefagene.


SPROGCAMP

I samarbejde med Hjørring Gymnasium holder skolen hvert år i januar en sprogcamp på Hjørring Gymnasium. Udvalgte sprogtalenter fra gymnasier over hele landet inviteres til en spændende weekend med workshops og aktiviteter inden for enten engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, klassiske sprog, spansk eller tysk. 

► Læs mere om sprogcampen    

TYSK TIRSDAG

Hvert år en tirsdag i marts afholder de to tyskuddannelser på AAU, Tysk og Tysk International Virksomhedskommunikation, et arrangement ved navn Tysk Tirsdag. Tysk Tirsdag er et tilbud til gymnasieelever og -lærere om at tilbringe en eftermiddag i selskab med andre tyskinteresserede, høre oplæg om Tyskland, tysk kultur, litteratur, samfundsforhold osv. Arrangementet er gratis. Tilmelding og information: Susanne Hald

MINI DANSKCAMP

Mini dansk-campen med titlen ”Genkender du et digt, når du ser et?”afholdes på Aalborg Universitet af Dansk-uddannelsen og Institut for Kultur og Læring. De nordjyske gymnasier inviteres til at sende et antal dygtige danskelever til en eftermiddag i lyrikkens tegn. For information og tilmelding kontakt Susanne Hald.
 

Netværk for Undervisning og Formidling (NUF)

Netværk for Undervisning og Formidling (NUF) er et uddannelsesnetværk, der dækker fagområderne Musik, Dansk, Engelsk og Tysk. Netværket er et forum for viden- og erfaringsudveksling, hvor undervisere i den nordjyske uddannelsessektor kan komme på forkant med den nyeste forskning inden for musik, sprog og kultur. Og hvor forskere og undervisere på AAU kan få indblik i de krav og forventninger, der stilles til tidssvarende uddannelser og til de kandidater, der uddannes fra universitetet.

Formålet med netværket er at formidle og diskutere den nyeste viden inden for Musik, Dansk, Engelsk og Tysk litteratur, tv, reklame og nye medier. Omdrejningspunktet for netværket er undervisning og formidling af fagområderne, såvel enkeltvis som komparativt. Der lægges ved netværkets arrangementer vægt på, at deltagerne får ”noget med hjem”, som kan anvendes i egen undervisning eller formidling.

Målgruppen for netværket er undervisere i dansk, fremmedsprog og musik på handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler, læreruddannelser og universitetet samt formidlere i den private og offentlige sektor. Der afholdes typisk tre netværksmøder årligt á 3-4 timers varighed. Netværket gør primært brug af undervisere og forskere fra AAU, som præsenterer og debatterer egen forskning.

Netværkets faglige indhold planlægges af en styregruppe, der består af repræsentanter fra forskellige institutioner og fagområder. Deltagelse i netværket er gratis, men kræver tilmelding til Netværkscenteret.
 

Se mere om samarbejde og netværk

AAU alumne
AAU karriere

Kontakt


Viceinstitutleder Morten Ziethen
Tlf.: +45 9940 3416
E-mail: mz@learning.aau.dk

Uddannelseskoordinator Susanne Hald
Uddannelseskoordinator Susanne Hald 
Tlf.: 9940 9872
E-mail: sushald@hum.aau.dk

Uddannelseskoordinator Kathrine Vognsen
Uddannelseskoordinator Kathrine Vognsen  
Tlf.: 9940 3392
E-mail: kathrine@hum.aau.dk

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384