Institut for Kultur og Læring

Uddannelser ved Institut for Kultur og Læring

Verden i dag er præget af møder mellem mennesker på kryds og tværs af mange forskellige grænser og niveauer både i hverdagen og i arbejdslivet. Uddannelserne på Institut for Kultur og Læring har som særkende, at de er orienteret ’ud mod verden’ – med både danske, nordiske, europæiske og globale perspektiver. Uddannelserne arbejder bl.a. med kultur, samfund, identitet, organisationer, læring og digitalisering på tværs af tid og rum, og Instituttet bliver herved en ramme om uddannelse af kvalificeret global arbejdskraft. Her på siden kan du læse mere om uddannelserne (både bachelor-, kandidat- og efter-/videreuddannelse), og du kan også få oplysninger om de mere praktiske aspekter af at være studerende på Instituttet.

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384