Institut for Kultur og Læring

Studienævn for Anvendt Filosofi

Studienævnets sammensætning

STUDIENÆVNSFORMAND


Anita Naemi Holm
ari@ikl.aau.dk

NÆSTFORMAND (STUDERENDE)

Alexander Gol Mozhdeh Haagensen
ahaage18@student.aau.dk

ØVRIGE MEDLEMMER

Lektor Henrik Jøker Bjerre
hjb@ikl.aau.dk

Asbjørn Andreas Fog (studerende)
afog20@student.aau.dk

STUDIENÆVNSSEKRETÆR

Patricia Have
Telefon: 9940 8446
phav@ikl.aau.dk

Studienævnsreferater - Anvendt Filosofi

Evaluering af uddannelse og undervisning

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Anvendt Filosofi. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser på Studienævnet for Anvendt Filosofi.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

EVALUERING AF UDDANNELSE OG UNDERVISNING

Se mere om...

Aftagerpanelet

På Institut for Kultur og Læring er der nedsat en række aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne. Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Aftagerpanelet for Anvendt Filosofi har følgende sammensætning:

  • Susanne Buch Nielsen, lektor, VIA University College
  • Anne Vibeke Vad, forlagsdirektør
  • Jørgen Carlsen, forstander, Testrup Højskole
  • Niels Righolt, leder af Center for Kunst og Interkultur
  • Henrik Lydholm, Konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
  • Jacob Storch, Dr., MSc, Managing Partner, JointAction
  • Jesper Tau Brieghel, Kommunikationsdirektør i Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.
  • Mille Lund Jensen, Head of Talent Management, Norriq
  • Karen Højmark, Chief Operating Officer, AskCody
Studieordninger Anvendt Filosofi
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384