Institut for Kultur og Læring

Studienævnet for Dansk

Studienævnets sammensætning

Forretningsorden for studienævnets arbejde (standardforretningsorden for kollegiale organer)

Forperson

Kim Toft Hansen

E-mail: kimtoft@ikl.aau.dk 


Næstforperson (studerende)

Astrid Kjærgaard Nielsen


Øvrige medlemmer (undervisere/LEDELSE) 

Peter Stein Larsen
Tobias Boelt Back (suppleant for Peter Stein Larsen)
Susanne Hald (observatør)


Øvrige medlemmer (studerende)

Jane Louise Madsen, studenterrepræsentant
Camilla Møller Olesen, studievejleder (observatør)


Studienævnssekretær

Melanie Rosendahl Antonsen
E-mail: rosendahl@ikl.aau.dk
Telefon: 9940 2462

Studienævnsreferater

Evaluering af uddannelse og undervisning

Kvalitetssikring af uddannelser og undervisning ved Studienævnet for Dansk

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Dansk. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og Læring.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Se mere om...

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Dansk

Bachelor- og kandidatuddannelserne i Dansk har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet for Dansk har følgende sammensætning:

 • Formand, Jens Lohfert Jørgensen, formand for Studienævnet for Dansk, AAU
 • Morten Maate, Schultz A/S
 • Kasper Kolind, kontorchef, Region Midtjylland
 • Claus Nielsen, VUC & HF Nordjylland, regionsrepræsentant i Nordjylland for Dansklærerforeningen
 • Jeanette Hougaard Sørensen: konsulent, Lærerkreds Nord  
 • Søren Pedersen, lektor, Skive Handelsskole
 • Signe Bracke, uddannelseschef for hf i Aalborg 
 • Kirsten Skov, rektor på Marselisborg gymnasium
 • Kristian Jørgensen, partner og kreativ chef i Mayday Film
 • Jacob Søndergaard, forlagsdirektør, Gutkind
 • Janne Nygaard Mogensen, programkoordinator, TV2
 • Jørgen Dissing Nørgaard, Aalborg Bibliotekerne
 • Morten Rasmussen, Deluca Film A/S
 • Rikke Saastamoinen Jacobsen, Digital formidler hos Kystdirektoratet

Panelet blev konstitueret på sit første møde den 14. maj 2009. Se Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet (inkl. kommissorium for aftagerpaneler på Aalborg Universitet).

Mødeplan for aftagerpanelet

Næste møde i aftagerpanelet afholdes i efteråret 2022.

Aftagerpanelet

Hvem er vi?
Studieordninger Dansk
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384