AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Studienævnet for Dansk

Studienævnets sammensætning

Formand

Jens Lohfert Jørgensen


E-mail: jenslj@hum.aau.dk 


Næstformand

Astrid Kjærgaard Nielsen (STUDERENDE)


Øvrige medlemmer (undervisere) 

Kim Toft Hansen

Line Sandst (suppleant for Kim Toft Hansen)


Øvrige medlemmer (studerende) 

Kristine Lind-Nielsen

Pernille Aaen Søltoft (studievejleder) (observatør)


Studienævnssekretær

Louise Froberg Andersen


E-mail: louisefa@hum.aau.dk
Telefon: 9940 9180

Studienævnsreferater

Evaluering af uddannelse og undervisning

Kvalitetssikring af uddannelser og undervisning ved Studienævnet for Dansk

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Dansk. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og Globale Studier.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Se mere om...

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Dansk

Bachelor- og kandidatuddannelserne i Dansk har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet for Dansk har følgende sammensætning:

 • Formand, Louise Mønster, formand for Studienævnet for Dansk, AAU
 • Morten Maate, Team Manager i Configit a/s
 • Kasper Kolind, kontorchef, Region Midtjylland
 • Claus Nielsen, VUC & HF Nordjylland, regionsrepræsentant i Nordjylland for Dansklærerforeningen
 • Jeanette Hougaard Sørensen: konsulent, Lærerkreds Nord  
 • Søren Pedersen, lektor, Skive Handelsskole
 • Line Kjær Jørgensen, freelance indenfor kommunikation
 • Signe Bracke, uddannelseschef for hf i Aalborg 
 • Kirsten Skov, rektor på Marselisborg gymnasium
 • Kristian Jørgensen, partner og kreativ chef i Mayday Film
 • Max Meldgaard, kulturredaktør, Nordjyske Medier

Panelet blev konstitueret på sit første møde den 14. maj 2009. Se Kommissorium for aftagerpaneler på Det Humanistiske Fakultet.

Aftagerpanelet

Hvem er vi?
Studieordninger Dansk
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384