Institut for Kultur og Læring

Efteruddannelser i Læring og Filosofi

Studienævnets sammensætning

STUDIENÆVNSFORMAND


Anja Overgaard Thomassen
Kroghstræde 3, 4-224
9220 Aalborg Ø
Telefon: 9940 7469
aot@ikl.aau.dk

STUDIENÆVNSSEKRETÆr


Janice Vester
janice@ikl.aau.dk
Telefon 9940 7466

NÆSTFORMAND (STUDERENDE)
- ingen pt.

 

MEDLEM AF STUDIENÆVNET

Lektor Lone Hersted
lhersted@ikl.aau.dk

 

Evaluering af uddannelse og undervisning

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet Efteruddannelser i Læring og Filosofi. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).

Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser på Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Aftagerpanelet

På Institut for Kultur og Læring er der nedsat en række aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne. Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Aftagerpanelet for Læring har følgende sammensætning:

  • Astrid Kilt-Lindblad, Sektorleder for Samarbejde og Innovation hos Aalborg Kommune, Skoleforvaltning
  • Sverker Lindblad, Göteborg Universitet
  • Søren Samuelsen, Udviklingsdirektør, UCN act2learn
  • Lars Munch Svendsen, MBA, Cand. Mag, Finanssektorens Uddannelsescenter
  • Allan J. Christensen, Executive Director, NIRAS
  • Knut Steinar Engelsen, professor, Høgskolen Stord/Haugesund, Norge
  • Karsten Gynther, Center for Skole og Læring, University College Sjælland

Aftagerpanelet

Se mere om uddannelserne under studienævnet

Studienævnet for Efteruddannelser i Læring og Filosofi er ansvarlig for en række uddannelser. Se mere om uddannelserne her.

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384