Institut for Kultur og Læring

Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Studienævnets sammensætning

Forretningsorden for studienævnets arbejde (standardforretningsorden for kollegiale organer)

Forperson


Marie Møller Jensen
Kroghstræde 3, rum 2.214
9220 Aalborg Ø, DK
Tlf. 9940 3279
E-mail: mariemj@ikl.aau.dk  

Næstforperson

Diana Bet Gevergiz Lundsgaard (studerende, engelsk)

Øvrige valgte medlemmer:

Steen Ledet Christiansen (VIP, engelsk)
Mirjam Gebauer (VIP, kulturforståelse) 
Mads Christiansen (VIP,  tysk)
 

Observatører (studerende):

Silke Wadskjær Mølgaard (decentral studievejleder)

Studienævnssekretær

Kroghstræde 3, rum 3.249
Tlf: 9940 9207
E-mail: evy@ikl.aau.dk

Studienævnsreferater

Evaluering af uddannelse og undervisning

Kvalitetssikring af uddannelser og undervisning ved Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).. Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og Globale Studier.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Bachelor- og kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk og Kulturforståelse har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse har følgende sammensætning:

  • Marie Møller Jensen, formand for panelet
  • Elsebeth Gabel Austin, rektor, Hjørring Gymnasium
  • Trine Loujakov Rasmussen, Implementeringskonsulent, Sparnord
  • Karen Bjørnbak Andersen, gymnasielærer, Aalborghus Gymnasium
  • Jordy Findanis, oversætter
  • Michael Hawkins, gymnasielærer, Aalborg Katedralskole
  • Jeppe Klitgaard Stricker, sekretariatschef, Aalborg University Business School
  • Ib Jørgensen, CEO, World Translation A/S

Panelet blev konstitueret på sit første møde den 14. maj 2009. Nedenfor finder du dagsordener for og referater af panelets møder. Se Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet (inkl. kommissorium for aftagerpaneler på Aalborg Universitet).

Aftagerpanelet

Hvem er vi?
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384