AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

Studienævnets sammensætning

Studienævnet for International Virksomhedskommunikation (BA- og kandidatuddannelser inden for engelsk, spansk og tysk virksomhedskommunikation). 


formand


Aase Voldgaard Larsen
Kroghstræde 3, 5.206 
Tlf.: 9940 9172
E-mail: voldgaard@cgs.aau.dk


Øvrige valgte medlemmer (studerende)

Anja Winther (næstformand)
Jonas Nørholm Nielsen
Filip Gregersen
Jacob Pilar


Øvrige valgte medlemmer (undervisere)

 

Line Schmeltz
David Stevens
Lotte Dam
 


Studienævnssekretær


Karina Ørskov Kristiansen

Kroghstræde 3, 3.248
Tlf: 9940 9153 
karina@hum.aau.dk

Evaluering af uddannelse og undervisning

Kvalitetssikring af uddannelser og undervisning ved Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og Globale Studier.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Se mere om International Virksomhedskommunikation i Spansk
Se mere om International Virksomhedskommunikation i Engelsk
Se mere om International Virksomhedskommunikation i Tysk

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

Bachelor- og kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet for International Virksomhedskommunikation har følgende sammensætning:

  • Aase Voldgaard Larsen, AAU (formand)
  • Mette Øvad Christensen (Marketing Coordinator, Wrist Ship Supply)
  • Helle Bækkelund Sørensen, (Projektleder på VIA University College i Horsens)
  • Eva Aariis Späth (Alinea)
  • Brian Billund Kallehauge (Sales support, LogistikMaster ved Gabriel) 
  • Per Lindegaard Hjorth (Formand for Forbundet Kommunikation og Sprog)
  • Lotte Krüger Nygaard (Marketing- og salgskoordinator, Fjord Line)
  • Mette Andersen (Quality Systems Supporter, GRUNDFOS)

Panelet blev konstitueret på sit første møde den 14. maj 2009. 

► Kommissorium for aftagerpanelet for
     International Virksomhedskommunikation

► Kommissorium for aftagerpaneler på
     Det Humanistiske Fakultet

Aftagerpanelet

Se mere om...
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384