Institut for Kultur og Læring

Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

Studienævnets sammensætning

Studienævnet for International Virksomhedskommunikation (BA- og kandidatuddannelser inden for engelsk, spansk og tysk virksomhedskommunikation). 

Forretningsorden for studienævnets arbejde (Standardforretningsorden for kollegiale organer)


formand


Aase Voldgaard Larsen
Kroghstræde 3, 5.206 
Tlf.: 9940 9172
E-mail: voldgaard@ikl.aau.dk


Øvrige valgte medlemmer (studerende)

Sabina Fie Hansen (næstformand)
Pia Bækkelund Jensen


Øvrige valgte medlemmer (undervisere)

Lise-Lotte Holmgreen
David Stevens
Mia Thyregod Rasmussen
 


Studienævnssekretær


Karina Ørskov Kristiansen

Kroghstræde 3, 3.248
Tlf: 9940 9153 
karina@ikl.aau.dk

Evaluering af uddannelse og undervisning

Kvalitetssikring af uddannelser og undervisning ved Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).

Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og Læring.

Se procedure og årshjul for evaluering på International Virksomhedskommunikation.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Se mere om International Virksomhedskommunikation i Spansk
Se mere om International Virksomhedskommunikation i Engelsk
Se mere om International Virksomhedskommunikation i Tysk

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

Bachelor- og kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Studiets første aftagerpanel blev konstitueret den 14. maj 2009. 

Aftagerpanelet for International Virksomhedskommunikation har følgende sammensætning:

  • Aase Voldgaard Larsen, (formand) AAU, (studienævnsforperson)
  • Morten Ziethen, AAU (studieleder)
  • Karina Ørskov Kristiansen, AAU (studienævnssekretær)
  • Cathrine Holm-Nielsen (forbundsperson, Forbundet Sprog og Kommunikation)
  • Mette Øvad Christensen (Marketing Coordinator, Wrist Ship Supply)
  • Eva Aariis Späth (læremiddelkonsulent, Alinea)
  • Jakob Dahl Klausen (Presserådgiver, Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond)
  • Mette Yde Andersen (Project Manager, Competence Development, Alfa Laval)
  • Sanne Kjeldsteen (Facilitator & B2B-matchmaker hos AndersenB2B Aps)
  • Niels Hedegaard Kristensen (Sales and Marketing Supporter hos JKF Industri A/S

Kommissorium for aftagerpanelet for
     International Virksomhedskommunikation

Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet

Panelets mødeplan i 2022

Møde 1: 30. maj 2022

Møde 2: 21. november 2022.

Aftagerpanelet

Se mere om...
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384