Institut for Kultur og Læring

Studienævn for Læring, IT og Organisation

Studienævnets sammensætning

Forperson og tovholder OL


Lektor Ole Ravn (Aalborg)
orc@ikl.aau.dk

STUDIENÆVNSSEKRETÆRER


Janice Vester (LFP og OL)
janice@ikl.aau.dk
Telefon 9940 7466

Steen Nielsen (ILOO)
steenn@ikl.aau.dk
Telefon 9940 9093

Tovholder ILOO

Lektor Bente Meyer (København, HUM) 
bentem@ikl.aau.dk

Tovholder LFP københavn

Lektor Iben Jensen (København, HUM)
ibenj@ikl.aau.dk

Tovholdere lfp Aalborg

Lektor Dorina Gnaur (Aalborg, HUM)
dgn@ikl.aau.dk

Lektor Annette Rasmussen (Aalborg, HUM)
anra@ikl.aau.dk 

Campuskoordinator ILOO Aalborg

Professor MSO Eva Brooks (Aalborg, HUM)
eb@ikl.aau.dk

Studenterrepræsentanter

Anna Sofie Kirkegaard, LFP Aalborg
akirke15@student.aau.dk

Natalie Alisa Spaabæk Baliti, ILOO Aalborg 
nbalit18@student.aau.dk

Lasse Baagøe Thomsen, OL
lbth20@student.aau.dk

 

 

 

Studienævnsreferater - IT og Læring 2015-2017

Studienævnsreferater - Uddannelse, Læring og Forandring

Evaluering af uddannelse og undervisning

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Læring, IT og Organisation. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).

Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Studienævnet for Læring, It og Organisation 

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Aftagerpanelet

På Institut for Kultur og Læring er der nedsat en række aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne. Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Aftagerpanelet for Læring, IT og Organisation har følgende sammensætning:

  • Astrid Kilt-Lindblad, Sektorleder for Samarbejde og Innovation hos Aalborg Kommune, Skoleforvaltning
  • Sverker Lindblad, Göteborg Universitet
  • Søren Samuelsen, Udviklingsdirektør, UCN act2learn
  • Lars Munch Svendsen, MBA, Cand. Mag, Finanssektorens Uddannelsescenter
  • Allan J. Christensen, Executive Director, NIRAS
  • Knut Steinar Engelsen, professor, Høgskolen Stord/Haugesund, Norge
  • Karsten Gynther, Center for Skole og Læring, University College Sjællan

Aftagerpanelet

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384